Allerede i mars 2007 saksøkte 24Sevenoffice Mamut etter at samarbeidspartneren Active 24 var blitt kjøpt opp av Mamut.

Siden den gang har striden rast i en rekke rettsinstanser, og sist for to uker siden konkluderte Oslo tingrett med at det var 24Sevenoffice som skyldte Active 24 penger, og ikke motsatt.

24Sevenoffice ble da dømt til å betale en erstatning på 12,4 millioner kroner til Mamuts datterselskap.

Tap, tap, tap
Tingretten konkluderte med at det var Active 24s tap etter at 24Sevenoffice urettmessig hevet en salgsavtale. 24Sevenoffice ble også dømt til å betale 360.000 kroner av Active 24s sakskostnader. Dette er en av mange rettssaker 24Sevenoffice har tapt i kjølvannet av at selskapet hevet avtalen med Active 24 og Mamut-konsernet.

Nå mener 24Sevenoffice, som opprinnelig hevet avtalen og saksøkte Mamut, at alt skyldes en misforståelse.

- Det viste seg i tingretten at partene har misforstått hverandre totalt i denne prosessen og 24SevenOffice ønsker derfor med dette å rette opp situasjonen ovenfor Mamut-konsernet, skriver selskapet i en melding til Oslo Børs. Og dette er en børsmelding av det litt uvanlige slaget, der språket og uttalelsene er noe mindre formelle enn vanlig.

Misforståelsen skal ha bestått i at 24Sevenoffice trodde Mamut ikke ønsket å selge og markedsføre deres produkter. Når retten legger til grunn at det ikke var tilfellet, er 24SevenOffice villig til å stå ved avtalen - og i tillegg forlenge den, kommer det frem av meldingen. Provisjonen Active 24 skal få for dette økes også fra 40 prosent til 60 prosent.

I tillegg tilbyr 24Sevenoffice Mamut en evigvarende rett til å selge programvaren med en provisjon på de opprinnelige 40 prosentene.

Tviler på Mamuts intensjoner
- Det er vårt håp at alle parter dersom Active24 likevel ikke er eller noen gang egentlig har vært interessert i å selge 24SevenOffice sine tjenester at man inntil lagmannsretten har ferdigbehandlet saken, at Mamut-konsernet nå opptrer dannet og ikke lager noe unødig støy knyttet til et erstatningsbeløp som utgjør en brøkdel av begge konsernenes verdier, er mindre enn de netto eiendomsverdiene i et datterselskap 24SevenOffice nettopp har fått med på "kjøpet" siste uken eller er mindre enn siste salg av deler av virksomheten i et datterselskap som også ble solgt sist uke, sier Truls Hauger, CFO i 24SevenOffice i meldingen.

24Sevenoffice mener forlikstilbudet gir Mamut-konsernet en mulighet til å tjene langt mer enn de 12,4 millionene tingretten har tilkjent dem.

Slipper mer bråk
I meldingen fra 24Sevenoffice kommer det likevel klart frem at selskapet på ingen måte er enige i dommen fra tingretten.

- Administrerende direktør Eilert Hanoa har i media uttrykt et sterkt ønske om at 24Sevenoffice ikke belaster rettsvesenet ytterligere med denne saken og vi håper vi med vårt forliksforslag kan slippe å gjøre nettopp dette, men at hver av bedriftene istedet kan bruke sitt interne fokus på å skape verdier og fortjenester i stedet for å dytte over kostnader på hverandre for tidligere uheldige strategiske valg, sier 24Sevenoffice sin styreformann Karl Anders Grønland.

Dagensit.no har foreløpig ikke fått svar fra Mamuts administrende direktør Eilert Hanoa i forbindelse med forliksforslaget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.