– Universitetene i Norge forvalter milliarder av kroner og har selvstyre. Ett av oppdragene deres er å ikke sitte og vente på politiske beslutninger, men også selv ta initiativer så de kan levere det Norge trenger, også innenfor kryptologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han er blitt utpekt av regjeringen som talsmann for spørsmål om mangelen på kryptologer, som er blitt et sikkerhetsproblem for Norge. Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere saken og Justisdepartementet henviser til Isaksen – som selv mener at begge de to departementene som ikke uttaler seg, også har et ansvar.

Flere studieplasser

– Du legger noe av skylden på at universitetene ikke har gjort det?

– Nei, jeg beskriver hvordan norske universiteter styres. Vi sitter ikke og detaljstyrer akkurat hvilke studieplasser som skal opprettes hvor og når. Det er også viktig at de gjør jobben sin, sier Isaksen.

– Vi vet at vi mangler eller kommer til å mangle ikt-kompetanse. Dette er i bunn og grunn et resultat av det, sier kunnskapsministeren.

– Hva slags løsning tilbyr dere for situasjonen som har oppstått?

– Flere ikt-studieplasser. Regjeringen jobber med en kompetansestrategi for ikt-sikkerhet. Også institusjonene selv har som oppdrag fra det politiske Norge å levere det arbeidslivet trenger og for å beskytte vitale samfunnsinteresser. Alle departementer, også justis og forsvar, har ansvar for forskning og kompetanseutvikling i egen sektor. Det er viktig at de departementene tar det oppdraget, sier han.

Isaksen mener regjeringen er kommet godt i gang med å skaffe flere studieplasser.

– Når alle kullene er ferdig utrullet, blir det 5000 nye studieplasser innenfor ikt, sier han.

Vet ikke hvorfor

– Her snakker vi ikke om ikt-plasser generelt, men helt spesifikt om mangelen på kryptologer?

– Det er jeg enig med deg i, men forutsetningen for å rekruttere til kryptologi er at du har tilstrekkelig mange som har nok matematikkunnskaper, tar informatikk og ikt-fag og så kan rekrutteres videre. Den grunnleggende infrastrukturen må være på plass. Regjeringen jobber også med en kompetansestrategi for ikt-sikkerhet, som Justisdepartementet arbeider med. Det tredje er at det er viktig at universitetene som er store på ikt-utdannelser og leverer folk til fagfeltet kryptologi, også er koblet på fagmiljøene så de kan svare på behovene arbeidslivet.

– Har du noen formening om hva som kan være årsakene til at Norge kan ha havnet i denne situasjonen?

– Jeg har ingen grundige analyser av det. Både vi og Justis kommer til å ta opp dette til diskusjon med andre regjeringskolleger. Jeg har ennå ikke fått klarhet i hva som er årsaken, hvis det er slik at vi akkurat nå står overfor en akutt mangel på kryptologer som kommer til å forverre seg i årene som kommer. Men det kan hende det har med at andre fag har vært mer attraktive. Vi har hatt altfor dårlig rekruttering generelt til teknologi- og informatikkfag over en lang periode. Dessuten er lønnsnivået og arbeidsvilkårene i det private veldig attraktive. Dermed sliter det offentlige med å rekruttere dem som faktisk kommer ut.

Avventer informasjon

– Har sikkerhet vært et stort nok satsingsområde i utdannelsessektoren?

– Det er litt vanskelig å svare på et så generelt spørsmål. Men hvis spørsmålet er: Skal utdannelsessektoren også levere slik at de også har den nasjonale ekspertisen vi trenger for å sikre norske data og vitale samfunnsinteresser, er svaret ja.

– Kan du som kunnskapsminister gjøre noen generelle betraktninger rundt hvordan Norge har havnet i en situasjon som ikke gjelder i andre land?

– Jeg kommer til å be om mer informasjon og flere analyser fra departementet om situasjonen. Vi har mye informasjon generelt om rekruttering til teknologi, men jeg vil be om mer informasjon konkret om kryptologi. Sikkerhetsvurderingene er det Justisdepartementet som har ansvar for.

Vanskelig å svare på

– Har man undervurdert fremveksten av det gjennomdigitaliserte samfunnet, hvor det blir et stort behov å sikre informasjonen?

– Det er et veldig, veldig overordnet spørsmål som det er vanskelig å svare klart ja eller nei på. Men er det slik at vi må forberede oss på ganske gjennomgripende endringer i flere samfunnssektorer som følge av økt digitalisering, så er svaret ja. Er vi fullt ut rustet for det i dag? Svaret på det er nei. Er vi på vei? Svaret på det er ja.

– Hvis du ser på hva som er blitt gjort hittil og resultatet man sitter igjen med på kryptologifeltet, hvordan vil du karakterisere det, er det vellykket?

– Det er et spørsmål som også er vanskelig å svare ja og nei på. Men det er ikke tilfredsstillende at vi som land står i fare for å mangle grunnleggende kompetanse som vi trenger for å ivareta sentrale både næringslivsinteresser og nasjonale interesser.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Østerriksk julerødvin til 140 kroner
Meinklang har laget en strålende og julematvennlig rødvin i 2016
00:55 Min
Publisert: