Voldgiftsdommer Inger Berg Ørstavik har konkludert med at Telenor frifinnes i saken der gründerselskapet Hipdriver anklaget Telenor for å ha stjålet deres forretningsmodell og misbrukt informasjon som var underlagt en konfidensialitetsavtale.

Hipdriver ble startet av rallysjåfør Andreas Mikkelsen og broren Nicolai Prydz, basert på en idé om innsamling og utnyttelse av kjøredata i en tjeneste knyttet til oppkoblede biler.

DN omtalte anklagene fra Mikkelsen og Prydz mot Telenor i juni.

Mikkelsen og Prydz mente Telenor kopierte deres forretningsmodell og krevde erstatning fra Telenor for misbruk av konfidensiell informasjon.

Saken ble behandlet i voldgiftsretten i november.

Ikke ulovlig bruk

Voldgiftsdommer Inger Berg Ørstavik mener Telenor ikke rettsstridig brukte konfidensiell informasjon fra Hipdriver.

Per Simonsen, leder for internett of Things (IoT) i Telenor, er fornøyd med dommen.

– Det ble hevdet at vi hadde misbrukt informasjon. Vi har hele tiden sagt at det har vi ikke gjort, og derfor er vi veldig glade for at retten ga oss medhold i dette. Det er viktig for oss i forholdet til start-ups at de føler trygghet når de tar kontakt med Telenor, sier Simonsen.

Nicolai Prydz i Hipdriver er svært uenig i utfallet av saken.

– Vi er dypt skuffet over dommen, og forstår ikke at det er mulig å komme frem til en slik konklusjon. Vi føler vi har fått alt tydelig frem, og at dommen er dypt urettferdig, skriver han i en epost.

På grensen mot illojalt

Et annet sentralt ankepunkt fra Hipdriver-gründernes side var at Telenor brøt bestemmelsene i Markedsføringsloven og opptrådte illojalt da mobilselskapet lanserte tjenesten Telenor Connect og et forum kalt Nordic Car Connect i januar 2017.

Året før hadde Hipdriver presentert sine ideer på et tilsvarende forum kalt Connected Car Norway. Det var her kontakten mellom Hipdriver og Telenor første gang oppsto.

Dommen er kritisk til Telenors valg av lanseringsstrategi:

«Spørsmålet er imidlertid om dette valget av lanseringsstrategi var så kritikkverdig at det er illojalt og i strid med markedsføringsloven § 25. Voldgiftsretten har vært i tvil om dette, og mener at Telenor i alle fall har beveget seg på grensen mot det illojale. Voldgiftsretten har imidlertid kommer til at denne lanseringen ikke er så kritikkverdig at den er illojal og dermed ulovlig …».

Dommen slår også fast at «det ikke kunne komme overraskende på Telenor at Hipdriver ville bli svært provosert over måten lanseringen av Telenor Connect skjedde på, og at Telenor kunne opptrådt mer nennsomt i forbindelse med lanseringen. slik retten ser det, har Telenor beveget seg på grensen mot det illojale, men slik denne grensen er trukket i rettspraksis, finner retten at Telenors handlemåte ikke er ulovlig under markedsføringslovens § 25.»

-Vi registrerer den kommentaren, men det å bruke forum og møter på denne måten for å lansere nye tjenester er ganske vanlig innen digitale virksomheter. Vi står fortsatt på at vi ikke har kopiert Hipdrivers konferanse, sier Per Simonsen i Telenor.

Håper å unngå lignende saker

Advokat John S. Gulbrandsen i advokatfirmaet Bing Hodneland representerte Hipdriver.

– Jeg håper Telenor tar inn over seg at de faktisk får kritikk for sin fremgangsmåte. Det er i alles tjeneste at man unngår slike saker i fremtiden, sier Gulbrandsen.

– Dersom styret i Telenor og ledelsen i Telenor syntes det er ok at Telenor opererer på grensen til det juridisk illojale, så bør alle med gode ideer og start ups ha dette i mente før de snakker med Telenor, sier Prydz.

At dommeren har vært i tvil om avgjørelsen fremholdes som en av begrunnelsene for at partene må dele kostnadene ved å føre saken for voldgiftsretten.

-Det lever vi fint med, sier Per Simonsen i Telenor.(Vilkår)

Onsdag vant president Trump sin første store politiske seier
Det amerikanske Senatet vedtok onsdag morgen norsk tid den stærste skattereformen i USA på tretti år.
00:45
Publisert: