Tirsdag møttes bilteknologiselskapet Hipdriver og Telenor til voldgiftssak i lokalene til advokatfirmaet SANDS i Oslo.

Striden står mellom Telenor og gründerne bak Hipdriver, rallykjører Andreas Mikkelsen og broren Nicolai Prydz.

Mistet mulighet til å lykkes

De to mener Telenor kopierte deres forretningsmodell om innsamling og utnyttelse av kjøredata i en tjeneste knyttet til oppkoblede biler. DN omtalte saken i juni.

I sitt innledningsforedrag sa partner John S. Gulbrandsen i Bing Hodneland, som representerer Hipdriver, at Telenor urettmessig fratok selskapet muligheten til å lykkes.

Rallysjåfør Andreas Mikkelsen har utviklet Hipdrivers sammen med sin bror.
Rallysjåfør Andreas Mikkelsen har utviklet Hipdrivers sammen med sin bror. (Foto: Roni Rekomaa/AFP/NTB Scanpix)

Han forklarte at alt teknisk utstyr som ble benyttet i Hipdrivers løsning, var kjent. Ifølge Hipdrivers advokat handler saken ikke om utvikling av teknisk utstyr, men om hvordan det kan kobles sammen i innovative tjenester.

Utgangspunktet for Hipdrivers idé var blant annet at sjåføren selv skulle kontrollere kjøredata som ble innsamlet, og tilby disse på en markedsplass til andre aktører.

Andreas Mikkelsen kjente godt til hvordan datainnsamling fra bilen kan brukes til å forbedre kjøringen fra sin karriere som rallysjåfør.

Mikkelsen tok nylig ledelsen i Rally Australia, men punkterte og måtte bryte på dag to. Han er nå på vei hjem til Oslo for å avgi partsforklaring i voldgiftssaken.

– Hipdriver påstår at Telenor urettmessig har benyttet informasjon de har fått fra Hipdriver, sa Gulbrandsen.

«Ikke interessant»

Telenors kommunikasjonssjef Atle Lessum har tidligere forklart at Telenor og Hipdriver hadde sporadisk dialog i 2016 for å diskutere mulig samarbeid knyttet til «connected cars».

– Vi vurderte det ikke som interessant å gå videre med dialogen, noe vi ga beskjed om i juni 2016. Det konseptet Telenor nå utvikler er et økosystem for ulike «connected cars»-tjenester, som er noe annet enn den konsept-ideen Hipdriver presenterte for oss, skrev Lessum i en epost til DN i juni.

Saken vil pågå resten av uken med parts- og vitneforklaringer, og prosedyre.

Advokat Rune Opdahl i Wiersholm representerer Telenor i voldgiftssaken. Han sier selskapet bestrider at de har mottatt og misbrukt konfidensiell informasjon fra Hipdriver og opptrådt illojalt.

Opdahl sier det vil bli brukt tid i retten på å vise at løsningene Hipdriver presenterte var allment kjent i markedet.

– Telenor beklager at saken har havnet i retten. Det oppleves som surrealistisk å bli saksøkt av et selskap man har hatt noen innledende møter med.

– Det at Hipdriver ikke har lykkes, er ikke Telenors ansvar, sier Opdahl.

Kjernen i konflikten er hvilken informasjon som ble delt mellom partene under hvilke konfidensialitetsbestemmelser, og hvor original ideen, tjenesten og forretningsmodellen til Hipdriver var.

Hipdriver lanserte sin tanke om et økosystem for tilkoblede biler på en konferanse kalt Connected Car Norway i februar 2016.

Telenor Connect

I etterkant innledet Hipdriver dialog om samarbeid med mobilselskapet Telenor, og signerte en såkalt NDA (non-disclosure agreement eller konfidensialitetsavtale).

Våren 2016 ble det deretter avholdt flere møter mellom Hipdriver og Telenor. Samarbeidet ble likevel ikke noe av.

I januar i år avholdt Telenor i stedet sin egen konferanse kalt Nordic Car Connect og lanserte en tjeneste kalt Telenor Connect.

Dette skulle være Telenors eget «økosystem» for oppkoblede biler i samarbeid med partnere som tidligere hadde vært i dialog med Hipdriver.

Telenor sier at det «connected car»-systemet Telenor utviklet var noe annet enn den «konsept-ideen» Hipdriver presenterte, og fremhevet at mange aktører drev med utvikling av lignende tjenester.

– Hverken Telenor eller Hipdriver har noen enerett til denne type forretningskonsepter, og det finnes flere av dem på markedet, skrev Telenor i en epost i juni.

Stanset satsingen

Etter at DN omtalte konflikten, valgte Telenor likevel å gå ut og si at selskapet stanset satsingen.

– Vi stanser prosjektet fordi kompleksiteten og kostnadene viste seg å bli høyere enn vi forutsatte, og at det ville ta lengre tid frem til vi hadde et produkt vi kunne ha ute i markedet, uttalte Gisle Pedersen, leder for innovasjonsprogrammet i Mobil i Telenor Norge, til DN i mai.(Vilkår)

Livet uten hjem-knapp
Slik bruker du den nye iPhone X uten hjem-knapp og fingerskanner.
02:12
Publisert: