Utenriksminister Anniken Huitfeldt ville ikke på forhånd svare på hvorvidt hun ville ta opp funnene til Næringslivets sikkerhetsråd om russisk tilstedeværelse rundt Norges kritiske infrastruktur på havbunnen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Huitfeldt var i Tromsø som vert for utenriksministermøtet i Barentsrådet.