Europakommisjonen sa i 2016 at Irland hadde gitt den amerikanske IT-giganten en ulovlig skattefordel og påla Apple å betale 13 milliarder euro mer i skatt. Apple mener kommisjonens krav – som etter dagens kurs tilsvarer rundt 140 milliarder kroner – innebærer dobbeltbeskatning.

– Kommisjonen har ikke klart å vise at det ble gitt en fordel i juridisk forstand. Den gjorde derfor feil da den erklærte at Apple hadde fått en separat økonomisk fordel og dermed hadde mottatt statsstøtte, heter det i en uttalelse fra domstolen.

Irland er fornøyd med domstolens avgjørelse.

– Vår regjering har hele tiden gjort det klart at Apple ikke har fått noen særbehandling. Vi har krevd inn korrekt skatt i tråd med vanlige irske skatteregler, heter det i en offisiell irsk uttalelse.

Uenige om verdiskaping

Kommisjonen mente Apples bruk av to irske datterselskaper innebar at selskapet kunne rapportere inn et overskudd på driften i Europa som kun var en brøkdel av det reelle beløpet. Apple har på sin side fastholdt at det meste av verdiskapingen skjer i USA, ikke i det irske datterselskapet. USAs president Donald Trump har beskyld EU for å gå spesielt etter amerikanske selskaper.

Onsdagens dom kommer fra en lavere instans i EU-domstolen og kan ankes til domstolens øverste nivå. Det kan kun ankes over lovanvendelsen, skriver nyhetsbyrået AP.

Skattestrategi

Det er opp til hvert enkelt EU-land å bestemme skattenivå og -regler, men unionen ønsker like konkurransevilkår mellom landene og vil ha slutt på spesialavtaler med ekstremt lave skattesatser for multinasjonale selskaper.

Den nye dommen kommer på et tidspunkt der flere EU-land hadde hatt god bruk for en ekstra skatteinntekt for å dempe de økonomiske virkningene av koronakrisen. Onsdag er også dagen da Europakommisjonen legger frem sin strategi for «enklere og mer rettferdig skatt» og for å motarbeide skatteunndragelse.

– I en tid der vi vedtar krisepakker for flerfoldige milliarder har vi ikke råd til å kaste bort en eneste cent i skatteinntekter, sier EU-parlamentariker Markus Weber.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.