Nokia åpnet slaget ved å saksøke Apple, men Apple var ikke sene til å svare. Den siste tiden har Apple og Nokia saksøkt hverandre for brudd på en rekke patenter begge mener den andre parten bryter. Striden kan få store følger hvis en av partene får gjennomslag i rettsapparatet. Det kan blant annet ende med salgsforbud i et svært viktig marked.

Siste nytt er at Apple i en klage til det amerikanske konkurransetilsynet foreslår at USA blokkerer all import av Nokia-produkter inntil Nokia føyer seg etter Apples krav, skriver news.com.

Dette er et direkte svar på et krav fra Nokia med omtrent samme innhold. Nokia mener Apple umiddelbart må pålegges å stoppe all produksjon, import, eksport og service på så å si alle Apples produkter.

I lys av dette er det interessant at både Apple ved Steve Jobs og Nokias produktsjef Anssi Vanjoki har uttalt at de stjeler med stolthet når en idé er god nok.

Patenttellekonkurranse
Totalt sett har Nokia anklaget Apple for å benytte 17 teknologier Nokia mener å ha patent på - uten å betale lisens. Apples motsøksmål gjelder 13 patenter som de mener Nokia ikke betaler for å bruke.

– Vi vil forholde oss til denne klagen når vi får den overlevert og forsvare oss med stor kraft. Dette kravet endrer uansett ikke situasjonen for vår del, ettersom Apple stadig vegrer seg mot å inngå en avtale med Nokia om bruk av vår teknologi i sine produkter. Helt siden 2007 har de vært gratispassasjerer på våre innovasjoner, sier talsmann Mark Durrant til Bloomberg.

Apple har så langt ikke kommentert kravet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.