Det norske robotselskapet Autostore la frem sin første kvartalsrapport som børsnotert selskap onsdag. Der kunne selskapet fortelle at omsetningen var nær doblet siden samme periode i 2020.

Aksjen steg litt fra start, men falt tilbake utover dagen.

Toppsjef Karl Johan Lier er i alle tilfeller fornøyd med resultatet.

– Det er fantastisk sterk vekst og solide marginer. Det gir oss god selvtillit for å vokse videre, sier han.

Den samlede omsetningen steg 95 prosent målt mot samme periode i fjor. Raskest gikk det i USA, der omsetningen steg 124 prosent, fra 8,7 til 19,5 millioner dollar.

Med en totalomsetning på 84,7 millioner dollar, utgjorde Nord-Amerika en drøy fjerdedel av omsetningen i siste kvartal.

– USA er et kjempespennende marked. Vi ser klar vekst fremover med mange store kunder og stort potensial, sier Lier.

Millioner sier opp i USA

Autostore varsler jevn og kraftig vekst i årene som kommer, drevet frem av megatrender innen logistikk, automatisering og netthandel.

I USA får selskapet drahjelp av at millioner av amerikanere har sluttet under pandemien, og at arbeidsgivere sliter med å få tak i folk.

– Vi merker endringene i USA nå. Det ser vi på som en viktig driver for vår vekst fremover, sier Lier.

Den amerikanske oppsigelsesbølgen omtales som «The Great Resignation» eller «The Big Quit» – den store avgangen. I september nådde antallet frivillige oppsigelser i USA 4,4 millioner, og ble den siste av flere rekordmåneder i år.

Samtidig er det 10,4 millioner ledige jobber i USA nå – også rekordnivå.

Autostores konsernsjef Karl Johan Lier (til høyre) i haster videre etter kvartalspresentasjonen. Foran Oslo rådhus sammen med Mats Hovland Vikse fra selskapet.
Autostores konsernsjef Karl Johan Lier (til høyre) i haster videre etter kvartalspresentasjonen. Foran Oslo rådhus sammen med Mats Hovland Vikse fra selskapet. (Foto: Fredrik Solstad)

Må automatisere

Ekspertene krangler om årsaken til «The Great Resignation», men flere knytter det til at maktforholdet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstagerne er forskjøvet på grunn av pandemien, samt en generell misnøye med et arbeidsliv preget av liten reallønnsvekst og jobbtrygghet.

Storbanken Barclays kom nylig med en alternativ forklaring i en analyse gjengitt av CNBC.

«Den egentlige forklaringen er knyttet til pandemien, slik som smitterisiko, sykdom og mangel på rimelig barnepass» skriver bankens visesjeføkonom for USA, Jonathan Miller.

Uansett årsak er trenden mer vind i seilene for Autostore:

– Når de ikke klarer å skaffe nok folk til lagrene, så er det bare én måte å vokse videre og det er å automatisere og bli mer effektive, sier Lier.

Autostores ordreinngang tredje kvartal var på 140 millioner dollar, mot 50,5 millioner samme periode året før. Ordrereserven var på 342,4 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Finansdirektør Bent Skisaker i Autostore.
Finansdirektør Bent Skisaker i Autostore. (Foto: Gunnar Lier)

Gode råd er dyre

Selv om omsetningen økte, snudde Autostores driftsresultat i minus. For samme kvartal i fjor var resultatet positivt.

Autostore selv forklarer kostnadene blant annet med kostnader knyttet til børsnoteringen i høst og det pågående søksmålet mot den britiske konkurrenten Ocado.

Noe skyldes også uro i de globale forsyningskjedene.

– Vi ser at bruttomarginen er lite grann påvirket av høyere aluminiumsprisen, men på grunn av godt nivå på det operasjonelle leverer vi fortsatt 50 prosent ebitda-margin. Hvis du ser på det lange bildet er dette forbigående, sier finansdirektør Bent Skisaker.

Tredje kvartal inneholdt også en større engangsutgift. DN skrev tidligere onsdag om rådgivningsavtalen Autostore inngikk med flere av de viktige eierne før børsnoteringen.

Denne ble automatisk oppsagt da det norske selskapet gikk på børs, noe som utløste et gebyr på 12 millioner dollar – 107 millioner kroner – fordelt mellom de største eierne THL Advisors, Softbank og EQT.

– Har dere fått gode råd til denne prisen?

– Ja, det ser du vel på at vi har hatt en god utvikling i mange år og at eierne har vært viktige i å støtte oss i den veksten. Så det har vært masse gode råd, sier Lier.

Dyrt søksmål

Det pågående søksmålet mot Ocado har allerede sprengt kostnadsrammene. Da Autostore gikk på børs anslo selskapet at tvisten ville koste mellom 15 og 20 millioner dollar. Hittil i år har det kostet 26,3 millioner dollar – tilsvarende 234 millioner kroner.

Nylig ble USAs internasjonale handelskommisjon ITC forsinket med sin avgjørelse. Den er nå ventet i midten av desember.

– De trengte litt lengre tid på å ta beslutningen enn det som var ventet. Vi har sagt at vi har tro på en god sak, og det har ikke endret seg, sier toppsjef Karl Johan Lier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.