I august i år stengte Nordea kontoen til en av Norges største bitcoin-forhandlere, Sturle Sunde. Begrunnelsen: Risiko for hvitvasking gjennom Sundes konto.

Sunde svarte med å saksøke Nordea 20. oktober, og mandag denne uken var det klart for første runde i saken mot Nordea i Oslo tingrett.

Resultatet kom allerede tirsdag, og innebærer at Nordea ikke kan pålegges å gjenåpne Sundes konto med umiddelbar virkning, gjennom en såkalt midlertidig forføyning. Nordea kan dermed beholde kontoen stengt frem til en ny rettssak om Nordea hadde rett til å stenge kontoen. Den nye rettssaken kan trolig tidligst finne sted neste år.

– Jeg er uenig i resultatet, sier Sunde, som nå må betale 200.000 kroner i saksomkostninger til Nordea.

Fortsetter handelen

Siden 2010 har Sunde handlet med bitcoins gjennom nettsiden Bitmynt.no og tatt marginer mellom kjøp og salg.

I år har Sundes valutavirksomhet økt drastisk. Nordea gikk fra å registrere i underkant av 500 bitcoin-transaksjoner i april til å registrere over 1400 bitcoin-transaksjoner i juni alene. Ettersom Nordea-kontoen bare var en av flere kontoer Sunde har brukt til transaksjonene, har han fortsatt bitcoin-virksomheten etter at Nordea stengte hans konto i august.

– Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg har kontoer å bruke. I praksis er det viktig at jeg har norske kontoer, fordi det går ikke like fort eller billig gjennom utenlandske banker.

Sunde ønsker ikke å oppgi hvilke andre norske banker han har konto hos, og sier tirsdagens kjennelse stiller ham i en vanskelig posisjon.

– Jeg blir jo veldig fredløs hvis jeg skal gå rundt og være redd for at kontoene mine skal bli stengt. Det gir usikkerhet, folk får kanskje pengene sine i retur og det blir stopp i transaksjonene, sier Sunde.

«Benyttet som mellommann»

For å stenge en bankkonto krever finansavtaleloven § 21 at banken har saklig grunn til oppsigelse av et kundeforhold. Samtidig pålegger hvitvaskingsloven § 10 «en plikt til å avvikle kundeforholdet hvis det er risiko for transaksjoner med tilknytning til for eksempel hvitvasking», skriver Oslo tingrett, og viser til at «det (er) utvilsomt at Sunde har vært benyttet som mellommann i transaksjoner mellom narkotikakriminelle, og at omfattende midler allerede er hvitvasket gjennom hans virksomhet».

Sunde sier han ikke kan kommentere dette nærmere.

– Jeg har fått munnkurv av Kripos siden dette gjelder pågående etterforskning.

Flere personer som har gjort bitcoin-transaksjoner gjennom Sundes kontoer skal være arrestert av Kripos. Sunde understreker at dette ikke gjelder ham selv, og at han hverken er siktet eller tiltalt i noen bitcoin-etterforskning.

Sundes advokat Odd Bovim uttaler til DN at Oslo tingretts tolkning av hvitvaskingsloven vil gjøre det vanskelig for mange næringsdrivende.

– Hvis bestemmelsen skal tolkes så strengt kan det tenkes at for eksempel personer som driver med salg av antikviteter eller med tipping kan få stengt sine kontoer, sier Bovim.

– Nordea har ingen kommentar utover det som fremkom i retten, ettersom det er en pågående tvistesak, skriver Nordeas advokat Vidar Riksfjord til DN.

Sunde hadde tirsdag ikke bestemt seg for om kjennelsen fra Oslo tingrett skal ankes.(Vilkår)

Bitcoins forklart på to minutter
DNs journalist forklarer hva bitcoins er.
02:14
Publisert: