Interessen for bitcoin og andre kryptovalutaer tok for alvor fart i fjor høst. I løpet av tre måneder fra midten av september til midten av desember steg prisen på en bitcoin fra i overkant av 3.000 dollar til 20.000 dollar – tilsvarende godt over 500 prosent.

Siden har interessen kjølnet betraktelig. De siste dagene har prisen på en bitcoin stort sett blitt handlet under 7.000 dollar, før den plutselig skjøt i været med over ti prosent torsdag.

Den britiske storbanken Barclays mener at «hypen» rundt kryptovalutaene spredte seg på samme måte som en influensaepidemi, skriver Bloomberg.

Analytikerne så tilstrekkelig med likheter til å utvikle en prismodell for bitcoin som henter reaksjonsmønsteret fra epidemiologien, det vil si studien av helsetilstanden og sykdomsutbredelsen i en befolkning. For å kunne spå noe om den videre utviklingen for bitcoin, sammenlignet analytikerne prisantagelsene fra sin egen modell med hvordan prisen på bitcoin faktisk har svingt de siste syv årene.

Barclays diagnose ifølge Bloomberg er at interessen for og prisen på bitcoin trolig har toppet ut og aldri igjen vil nå nivået på 20.000 dollar.

Tre grupper

Barclays-modellen formoder at kjennskapen til kryptovaluta nå er nesten universell, og at bare en liten gruppe av befolkningen nå kan få spekulativ interesse og kjøpe seg inn. Nåværende eiere utvikler også «immunitet» for å investere mer, sa Barclays-analytikere ifølge CNBC.

Modellen til Barclays deler potensielle bitcoin-investorer i tre grupper: mottagelige, infiserte og immune. Bankens antagelse er at når prisene stiger så sprer «infeksjonen» seg via prat fra en person til neste, da ingen liker å gå glipp av muligheten til å bli rik når de hører at venner og kolleger blir det.

-Etter hvert som flere av befolkningen blir eiere av bitcoin, faller andelen av befolkningen som er tilgjengelig for å bli nye kjøpere – den potensielle «vertsbefolkningen» – faller, mens andelen av befolkningen som er potensielle selgere («de som er på bedringens vei») øker. Til slutt fører dette til en utflating av priser, og gradvis øker forholdet mellom selgere og kjøpere og prisene begynner å falle. Det igjen utløser spekulativt salgspress etter hvert som prisfall projiseres fremover eksponentielt, heter det i et notat Barclays sendte ut før helgen, ifølge Cointelegraph. –(Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: