Til sammenligning eide rundt 365.000 nordmenn aksjer på Oslo Børs ved utgangen av fjoråret.

Bitcoin-undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag for konsulentselskapet Menon Economics. Den viser at rundt 5 prosent av befolkningen over 18 år eier kryptovaluta, og at menn er sterkt overrepresentert.

Populært på Vestlandet

9 prosent av de spurte mennene oppgir at de eier kryptovaluta, mens kun 2 prosent av kvinnene gjør det samme.

– Geografisk skiller Vestlandet seg ut med en signifikant høyere andel kryptovalutaeiere enn de andre landsdeler. Undersøkelsen viser at så mange som 10 prosent av vestlendingene eier kryptovaluta. For resten av landet ligger andelen rundt 4 prosent, opplyser Menon.

Bitcoin og andre kryptovalutaer har fått mye oppmerksomhet i det siste, først som følge av en voldsom verdiøkning, og deretter et kraftig fall i prisene.

Flest unge

De aller fleste nordmennene som har kjøpt kryptovaluta, opplyser at formålet er investering. 16 prosent av eierne opplyser at de har brukt de digitale valutaene til andre formål enn kun investeringer, for eksempel til betaling eller pengeoverføring.

– Fordelt på alder er det en overvekt av unge personer som eier kryptovaluta. I gruppen 18 til 29 år oppgir 12 prosent at de eier kryptovaluta, mens det for gruppene 30-39, 40–49 og 50+ er henholdsvis 8 prosent, 3 prosent og 2 prosent, opplyser Menon.

Ifølge konsulentselskapet er denne undersøkelsen den første hvor man kartlegger hvem som eier og bruker kryptovaluta i Norge. Til sammen er et landsdekkende utvalg av 1.010 personer spurt. Det understrekes at tallene bygger på egenrapportering og at folk både kan overrapportere og underrapportere eierskap og bruk.

Klokken 05.15 torsdag morgen noteres en bitcoin til rett i overkant av 10.000 dollar, mot nesten 20.000 dollar på det høyeste i desember.(Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: