Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har sendt vedtak om retting og varsel om overtredelsesgebyr til teleselskapet Broadnet, etter flere alvorlige brudd på ekomloven.

Det opplyser Nkom i en melding tirsdag, ifølge TDN Finans.

«Nkom mener at Broadnet ikke har gjennomført tilstrekkelige og relevante risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til valget om å drifte deler av sine systemer fra India. Selskapet har heller ikke hatt tilstrekkelige rutiner for å oppdage trusler mot systemene, de har ikke hatt god nok tilgangsstyring til kritiske systemer og har generelt hatt for dårlig sikkerhetskultur», opplyses det i meldingen.

Broadnet har etter Nkoms mening begått flere alvorlige brudd på ekomloven, og pålegges å rette disse innen 26. januar, skriver TDN Finans.

Nkom varsler at Broadnet vil bli ilagt et overtredelsesgebyr for bruddene, og kommer tilbake til omfanget av og innholdet i dette. (DN)(Vilkår)