For noen år siden fikk Brynjar Ellingsen en idé. Han testet ideen ved å hjelpe en bekjent forvalter med å plassere et større beløp i bankinnskudd. Da oppdaget han – som ventet – at det var krevende å få oversikt over de ulike bankene og deres innskuddsbetingelser.