– Ufullstendig og for sen dokumentasjon er skuffende og unødvendig og noe jeg skal følge opp. Når det er sagt så har jeg ingen grunn til å tro noe annet enn at regnskapene er riktige, skriver Jørn Lyseggen i en epost til DN.

Lyseggen er en av Norges mest suksessrike teknologigründere de siste årene og er konsernsjef i Meltwater, et medieanalyse- og researchselskap med 1600 ansatte og 55 kontorer over hele verden. Ifølge hans norske skatteligning fra 2016, har Lyseggen en formue på over 72 millioner kroner.

Meltwaters hovedkontor ligger i Silicon Valley i California, og det er herfra Lyseggen styrer selskapet. Personlig eier Lyseggen aksjeselskapene Fountain Venture as og Arctic Bloom as, der han har bokført aksjer i Meltwater og det biometriske identifikasjonsselskapet Genkey.

Manglende dokumentasjon

Fountain Venture as har en egenkapital på 35,5 millioner kroner. Selskapet hadde 12,6 millioner kroner investert i aksjer ved utgangen av 2016.

Fountain Venture eier også 53 prosent av selskapet Arctic Bloom. De resterende aksjene eies av Lyseggens britiskregistrerte selskap Rexmoor Ltd. Arctic Bloom hadde 21,5 millioner kroner investert i aksjer ved slutten av 2016, og en egenkapital på 19,7 millioner kroner.

Det er investeringene i Genkey revisor Øyvind Forberg-Sletten er kritisk til. I sin uttalelse skriver revisoren at Arctic Blooms investering i Genkey Holding BV ikke kan verifiseres:

«Vi har ikke vært i stand til å bekrefte eller på annen måte verifisere verdien av investeringen. Vi har heller ikke vært i stand til å bekrefte eller på annen måte verifisere verdien av fordringer, som i balansen er regnskapsført med 5 393 231 pr. 31.12.2016. På grunn av disse forholdene har vi ikke vært i stand til å fastslå hvorvidt regnskapsført verdi av investeringen i Genkey Holding BV og fordringer skulle vært justert, samt om dette ville påvirke elementene som inngår i resultatregnskapet.»

Flere merknader

Revisoren er også kritisk til at selskapet har gitt lån på litt over en halv million kroner til nærstående av aksjonærer – som etter revisors vurdering «er i strid med aksjeloven § 8-7, da det ikke er fremlagt dokumentasjon for at det er stillet betryggende sikkerhet for lånet».

Selskapet leverte også regnskapet etter fristen.

Lyseggen skriver i en epost til DN at selskapene det er snakk om har «liten eller ingen aktivitet».

– Jeg har delegert all håndtering av papirarbeid til folk lokalt i Norge siden jeg er i San Francisco og får ingen korrespondanse dit, skriver han.

DN har snakket med personene som står som kontaktpersoner og daglige ledere i Fountain Venture og Arctic Bloom – de norske Meltwater-toppene Gard Arneson Haugen og Martin Hansen. Begge henviste videre til Lyseggen, som understreker at han ønsker å rydde opp i selskapene.(Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03 Min
Publisert: