– Allerede fra første dag har Aker gitt uttrykk for at når tiden er inne ønsker vi å invitere inn internasjonale investorer med sterk programvarekompetanse som medeiere. Accel er en av verdens mest fremgangsrike programvareinvestorer. Vi har store forventninger til at de fremover, gjennom samarbeid med Aker og Cognite, kan bidra til å ta Cognite til neste nivå, sier Aker-sjef og Kjell Inge Røkkes høyre hånd, Øyvind Eriksen.

It-selskapet Cognite, som i hovedsak er eid av Røkke-kontrollerte Aker, har inngått et partnerskap med det amerikanske investeringsselskapet Accel. Som en del av avtalen vil Accel gå inn med friske penger i Cognite og bli minoritetsaksjonær.

Investeringen priser Cognite til 550 millioner dollar etter kapitaltilførsel, som tilsvarer rundt fem milliarder kroner. Accel går også inn i styret i Cognite.

Enormt verdiløft

Cognite ledes av seriegründer John Markus Lervik som startet selskapet i 2016 etter initiativ fra Kjell Inge Røkke og Aker.

I Akers siste regnskaper var Cognite bokført til 42 millioner kroner. Det er med andre ord et voldsomt verdiløft som har skjedd. Det synes Eriksen også.

– Denne transaksjonen er en betydelig verdiskaping for Akers aksjonærer, sier Eriksen, som er styreleder i Cognite med en eierandel på nærmere to prosent.

Ifølge Eriksen kom Cognite og Accel i kontakt for to år siden. I sommer begynte de å snakke om et parternskap. Å lande avtalen under korona skal ha gått greit, ifølge Eriksen.

– På et tidspunkt reiste vi til London og tok belastningen med å sitte i karantene da vi kom hjem etter å ha møtt nøkkelpersoner i Accel. Det var viktig for å danne relasjonen og skape en solid plattform for samarbeidet videre, sier han.

Eriksen selv, sammen med Lervik og andre nøkkelpersoner i Cognite, har vært involvert i prosessen. Ettersom investeringen også representerer et partnerskap med Cognite har også Kjell Inge Røkke vært med i dialogen.

John Markus Lervik, sjef i Cognite og Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker.
John Markus Lervik, sjef i Cognite og Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker. (Foto: Mikaela Berg)

– Det er viktig at aktørene er en del av dialogen for en forankring av relasjonen, sier Eriksen, som forklarer at Røkke ikke var med til London.

– Hovedtemaet i dialogen er hvordan vi sammen skal bringe Cognite til neste nivå og etablere en plan for utvikling videre, og verdsetting og investeringen har vært en enklere del av dialogen, sier Aker-sjefen.

Avslører ikke eierandel

I kunngjøringen tirsdag fremheves det at Accel har en lang historie med å være første partner i ikoniske selskaper som Facebook, Slack og Dropbox.

– At Accel kommer inn på eiersiden er et kraftfullt uttrykk for at Cognite har potensial til å måle seg med andre selskaper i deres portefølje. Det er et syn som Aker deler, sier Eriksen.

Hvor stor eierandelen blir vil ingen avsløre.

– Accel ønsker ikke å gå ut med størrelse og eierandel på nåværende tidspunkt, men de blir minoritetsaksjonærer og Aker forblir majoritetseier, sier Eriksen.

Ideen bak Cognite er å bli industriens svar på Google ved å samle data fra oljeplattformer, skip, kraftstasjoner og fabrikker som gjør at mennesker kan ta bedre beslutninger, øke effektiviteten, sikkerheten og lønnsomheten.

Ingen endring i børsplaner

Aker skriver tirsdag at investeringen markerer den første runden av ekstern vekstfinansiering for Cognite.

– Betyr dette at man ikke ser for seg en børsnotering med det første?

– Fremtidig børsnotering er hverken mer eller mindre sannsynlig med Accel på eiersiden, men Accel har utviklet og børsnotert, med stor suksess, flere programvareselskaper tidligere, så det vil være en del av dialogen i tiden som kommer, sier Aker-sjefen, som understreker at Cognite også før transaksjonen har kapitalen som trengs for videre vekst gjennom egen inntjening og Aker som hovedeier.

– Hvor ville man eventuelt børsnotert Cognite?

– Et selskap som Cognite kan noteres på ulike vestlige børser, men Accel vil nok ha som utgangspunkt i at Cognite hører hjemme på Nasdaq eller New York Stock Exchange. Aker har for sin del gode erfaringer med Oslo Børs. Dersom børsnotering blir aktuelt finner vi nok en attraktiv markedsplass for Cognite.

God for store penger

Før transaksjonen med Accel eide Aker rundt 64 prosent av aksjene i Cognite, etterfulgt av John Markus Lervik og Aker BP som begge hadde en eierandel på like under ti prosent. Øyvind Eriksen hadde tett oppunder to prosent eierandel, mens resten eies av øvrige ansatte.

Hadde man tatt utgangspunkt i disse eierandelene ved en prising på fem milliarder kroner ville Lervik vært god for en halv milliard kroner, mens Eriksen ville hatt aksjer for 100 millioner kroner. Når Accel går inn med frisk kapital vannes imidlertid eksisterende eiere ut.

Lervik, Aker og Eriksens eierandeler blir dermed mindre, men uansett hvordan man vrir og vender på det sitter gründerne på store verdier.

Eriksen er tydelig på hvordan Accel kan bidra til å utvikle Cognite videre.

– Accel har funksjonell kompetanse på alle relevante områder, som programvare, rekruttering av internasjonalt topptalent, utvikling av forretningsmodeller, markedsføring og salg, teknologiutvikling, M&A og kapitalmarkedstransaksjoner som børsnotering, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.