Den nye personopplysningsloven skal blant annet hindre forskjellsbehandling av personer på grunn av rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetisk status, helsetilstand eller seksuell orientering.

Anders Løland, assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral og co-director i Big Insight.
Anders Løland, assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral og co-director i Big Insight.