Digitaliseringen skyller for fullt innover den globale maritime industrien, som består av 100.000 mennesker og har en samlet omsetning på 150 milliarder kroner i året. Hele 90 prosent av verdens handel skjer gjennom skip.

Ifølge Kongsberg Digital er også denne industrien uforberedt på den digitale omveltningen og de sikkerhetsmessige utfordringene som følger med.

– Om fem år tror vi 30–40 prosent av den totale verdensflåten vil være digitalisert slik at de vil være utsatt for mer avanserte cyberangrep, sier Vigleik Takle, kommersiell direktør hos Kongsberg Digital.

Maritim sektor er i startgropen av digital disrupsjon, ifølge Arne Blystad Helme, som er partner innen cybersikkerhet i KPMG Norge.

– Aktører i sektoren har tidligere i begrenset omfang vært eksponert for den økende cybertrusselen, sier Helme.

Han mener de må være forberedt på å håndtere de endringene som har skjedd i det digitale trusselbildet de siste årene.

Digital narkotikamafia

Truslene kan være alt fra innblanding i navigeringssystemer og fjernstyrte prosesser til at data lekkes eller låses, eller at angripere overtar autonome skip digitalt. Sabotasje, skadevareangrep, utpressing og ren informasjonsuthenting er andre farer i horisonten.

– Man vet at det finnes saker fra maritim sektor hvor noen har plantet virus som overvåker epost-korrespondanse. Pirater har hacket seg inn i shippingselskapers datasystemer for å finne ut hvilke skip som frakter hva slags type gods, eller at navigasjonssystemer er blitt infisert av virus, sier Takle.

Digitale trusler og sårbarheter har for lengst gjort sitt inntog i den maritime industrien. I sommer ble den kinesiske shippingkjempen Cosco utsatt for et krypteringsvirusangrep i USA. Viruset spredte seg til selskapets virksomheter i minst syv land.

Da Maersk ble angrepet av krypteringsvirus, ble det en vekker for hele bransjen. Angrepet kostet selskapet, som har ansvar for 76 havner og 800 fartøy rundt om i verden, hele 300 millioner dollar.

Sårbarhetene utnyttes allerede av kriminelle: Narkotikamafiaen hyret en håndfull hackere da de skulle frakte store mengder narkotika inn i Nederland. Hackerne brøt seg inn i operativsystemet til en av de viktigste containerterminalene i Antwerpen. Dataangrepet foregikk helt i det stille over en toårsperiode og ga kriminelle full tilgang til informasjon som forenklet smuglingen. En rekke andre store havner er siden blitt utsatt for lignende angrep.

I sommer ble den kinesiske shippingkjempen Cosco utsatt for et krypteringsvirusangrep i USA som spredte seg til selskapets virksomheter i minst syv land. Bildet viser Kinas visestatsminister Han Zheng (nummer to fra venstre) på vei ut av et Cosco-skip i Singapore 19. september.
I sommer ble den kinesiske shippingkjempen Cosco utsatt for et krypteringsvirusangrep i USA som spredte seg til selskapets virksomheter i minst syv land. Bildet viser Kinas visestatsminister Han Zheng (nummer to fra venstre) på vei ut av et Cosco-skip i Singapore 19. september. (Foto: Edgar Su/Reuters/NTB Scanpix)

Tilbyr en løsning

Sammen med KPMG satser det norske selskapet Kongsberg Digital på en totalløsning som skal kunne gi den maritime industrien oppdateringen og sikkerheten som trengs for å håndtere digitaliseringen.

– Allerede i dag sender flere hundre norske fartøyer data fra skip til land som må beskyttes, sier Takle.

Det er 20.000 seilende skip med Kongsberg-teknologi om bord, og selskapet mener å være alene om å levere en såkalt «ende-til-ende»-tjeneste for cybersikkerhet til den maritime industrien.

– Vi mener at opp mot 30.000 skip kommer til å digitaliseres i årene som kommer, og at vi vil se stadig flere autonome fartøyer bygges i fremtiden. Alle disse vil trenge gode cybersikkerhetsløsninger som dekker hele verdikjeden. Det er med andre ord et potensielt marked på flere milliarder kroner årlig, sier Takle.

Arne Blystad Helme i KPMG mener dette er riktig tidspunkt for å satse hvis bransjen skal henge med i utviklingen. Bransjen har nemlig allerede gitt seg selv en klar tidsfrist: Den internasjonale maritime organisasjonen IMO har erklært at bransjen må komme à jour med gode nok løsninger for cybersikkerhet innen 2021.

– Morgendagens maritim- og shippingindustri vil omfavne data og automasjon til å realisere autonome driftsmodeller, sier han.

Helme mener at også kunstig intelligens vil omfavnes av bransjen og brukes til prediksjon, optimalisering og beslutningsstøtte, men at økt digitalisering vil føre til nye krav og et endret trusselbilde.

– Skal man lykkes, må evnen til å håndtere risiko styrkes, sier han.

Ifølge Helme er alliansen mellom Kongsberg og KPMG i en tidlig fase.

– Vi er i dialog med aktører i bransjen og de tidlige signalene er at bransjen er opptatt av digitalisering og bekymret over cybersikkerheten, sier Helme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator Bård Bjerkholt: -Nå står vi ved et veiskille. Hør hans klare oppfordring til finansministeren
01:14
Publisert: