The Guardian skriver onsdag at et løsepengevirus har slått til mot en rekke organisasjoner i Europa og USA. Viruset låser maskiner og krever at ofrene betaler 300 dollar i bitcoin om de vil få tilbake dataene sine, skriver Reuters. 

Microsoft meldte tirsdag at mer enn 12.500 datamaskiner er blitt truffet av angrepet i 64 land.

Dette er andre gang et slikt angrep har slått til i stor skala den siste måneden.