Hvert år utfører revisjons- og rådgivningsselskapet PwC undersøkelser med mål om å kartlegge hva toppledere bekymrer seg for. I år havnet frykten for et it-angrep øverst på listen over ledernes bekymringer.

– Tidligere år har de svart ting som at myndighetene overregulerer dem, høyt skattetrykk eller mangel på kompetanse. Men de siste årene har bekymringen knyttet til geopolitisk urolighet, klimaendringer og it-angrep klatret høyere opp, sier Eldar Lorentzen Lillevik, som er partner i PwC og cyberekspert.

Eldar Lorentzen Lillevik i Cyber PwC
Eldar Lorentzen Lillevik i Cyber PwC

100 norske toppledere og 5000 globale toppledere har svart på undersøkelsen.

Funnene viser at ni av ti norske ledere frykter it-angrep, mens pandemi og klimaendringer kommer på henholdsvis andre og tredjeplass over bekymringer. Samtidig tror to av tre norske ledere på inntektsvekst det neste året.

– Det er et paradoks med tanke på at vi er midt i en pandemi. Samtidig, hvis man tar et skritt tilbake, har økonomien og flere næringer sett en vekst og økt digitalisering under pandemien. Det er flere år siden toppledere har vært så optimistisk for inntektsvekst som i år. Nå er det litt «happy go lucky»-stemning hvor de tror på fremtiden og økonomien, og frykten for pandemien i seg selv har roet seg, sier Lillevik.

Overraskende, men berettiget

Den siste tiden har flere norske og internasjonale virksomheter blitt utsatt for it-angrep. Senest denne uken ble Stortinget utsatt for et hackerangrep.

– Trusselbildet er i rask endring og er stadig mer krevende. Angrepet vi står overfor viser at it-angrep i verste fall kan få alvorlige konsekvenser for demokratiske prosesser, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i etterkant av angrepet.

Angrep har også rettet seg mot flere kraftselskaper, Microsoft, SolarWinds, Oljefondet og SAS. Lillevik i PwC sier at han ble noe overrasket over toppledernes frykt, men at bekymringen er helt berettiget.

– Vi i sikkerhetsmiljøet har snakket om dette i mange år, og ser nå en veldig økende forståelse hos toppledelsen. Frykten for it-angrep er helt berettiget. Av alle ting som virkelig kan påføre virksomheten skade, og da tenker jeg omdømme, finansielle tap, men også skade knyttet til verdiskaping og evne til å utvikle produkter, så er dette et kjempeproblem som de åpenbart har skjønt, sier Lillevik.

Ikke god nok rutiner

It-ingeniør og sikkerhetsspesialist Marit Tokle mener det ikke er et øyeblikk for tidlig at lederne begynner å bekymre seg for it-sikkerhet.

– Det burde vært en bekymring og fokus før nå. Jeg håper dette også betyr at ledere krever og håndhever sikkerhet fremover, at dette ikke bare blir en bekymring. Ledelsen er nøkkelen i god sikkerhet i systemer og organisasjoner, sier Tokle som er fagleder for sikker systemutvikling i konsulentselskapet Sopra Steria.

It-ingeniør og sikkerhetsspesialist Marit Tokle i it-konsulentselskapet Sopra Steria mener det er på høy tid at it-sikkerhet blir satt høyt på agendaen.
It-ingeniør og sikkerhetsspesialist Marit Tokle i it-konsulentselskapet Sopra Steria mener det er på høy tid at it-sikkerhet blir satt høyt på agendaen. (Foto: Mikaela Berg)

Hun mener det generelt har vært for lite oppmerksomhet rundt denne trusselen.

– Generelt viser tidligere angrep at mange selskaper ikke har gode nok rutiner og sikkerhetsmekanismer på plass til å håndtere dem godt. Dette uten å tenke på pandemien. Pandemien rammer alle, men et angrep kan ramme selskaper økonomisk mye hardere. Samt omdømme, sier hun.

Tokle tror pandemien har gjort oss mer sårbare.

– Det er uforutsette endringer i hvordan man arbeider – vi er generelt mer sårbare når det er så store endringer i livet og på jobb, det er endring i arbeidsmetode og kommunikasjon, det er vanskeligere å sikre hjemmekontoroppsett enn et felles kontor og å innrullere inn nyansatte på en god og sikker måte kan være utfordrende. Koordinering er utfordrende for mange i perioden vi har vært i.

Etterspør aktive myndigheter

Ifølge Eldar Lorentzen Lillevik har det vært en enorm økning i løspengevirusangrep de siste årene.

– Hackere bryter seg inn i bedrifters it-infrastruktur og slipper løs krypteringsvirus og ber om penger. En ny trend er at de også i økende grad stjeler informasjon fra virksomheten som de bruker som ekstra press for å få løsepengene betalt.

Han mener myndighetene er for defensive i møte med hackere.

– Jeg synes det hadde vært interessant å ha en debatt om hvordan vi mer offensivt kan gå etter den organiserte kriminaliteten som står bak svært mange slike angrep.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.