Det er ikke vanlig for en risikoinvestor å kjenne problemstillingene de satser på så tett på kroppen, men det var tilfellet da Skyfall Ventures gikk inn på eiersiden i sikkerhetsselskapet Cybr i vår.