Hans Christian Holte, leder av utvalget om organisering og regulering av nasjonal ikt-sikkerhet (ikt sikkerhetsutvalget)

Fem tiltak for økt datasikkerhet

Vi må styrke datasikkerheten i Norge. Her er fem tiltak for en slik styrking.

Publisert: Oppdatert:

Antall produkter som er koblet til internett er stort og økende. Manglende ikt-sikkerhet i slike produkter kan utgjøre en trussel for forbrukere, virksomheter og samfunnssikkerheten. Her fra operasjonssentralen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
Antall produkter som er koblet til internett er stort og økende. Manglende ikt-sikkerhet i slike produkter kan utgjøre en trussel for forbrukere, virksomheter og samfunnssikkerheten. Her fra operasjonssentralen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). (Foto: NSM)