Datatilsynet griper ikke inn mot legers mobillovbrudd

– Vi skjønner at det de oppnår, er viktigere enn å ivareta sikkerheten for personvern, sier fagdirektør Camilla Nervik i Datatilsynet.

Publisert: Oppdatert:

Fagdirektør Camilla Nervik i Datatilsynet forstår at liv og helse kommer foran personvern, når man er tvunget til å velge. Hun ber likevel helsemyndighetene og sykehuslederne ordne opp.
Fagdirektør Camilla Nervik i Datatilsynet forstår at liv og helse kommer foran personvern, når man er tvunget til å velge. Hun ber likevel helsemyndighetene og sykehuslederne ordne opp. (Foto: Mikaela Berg)