Teknologien har inntatt det humanitære feltet. Mobiltelefoner, sosiale medier, krisekart, nettdugnader og kontantkort endrer nå hvordan humanitære kriser identifiseres, analyseres og løses – og ikke minst, hvem som gjør dette. Informasjonsteknologi er blitt en integrert del av kriseresponsen: Etter tyfonen Yolanda på Filippinene høsten 2013 sto gjenopprettelsen av internet­tilgang øverst på humanitære aktørers prioriteringsliste.

Teknologi