I USA og Canada har dei jobba lenge med bruk av nanoteknologi i petroleumsindustrien, men i Noreg er dette eit relativt nytt forskingsfelt. Eg håper vi skal ta dei att og trur vi kan bli verdsleiande på dette området innan ti års tid.