Nøkkelen til økt produktivitet og digitalisering i bygge- og anleggsnæringen er bedre og bredere samarbeid. Simen Bakken gjør derfor en digital skivebom i innlegget « staten bør gi bygg og anlegg et spark bak – og spare milliarder» (DN 17. februar).

Bakken har rett i at konfliktnivået i næringen er for høyt, effektivitet for lav, at digitale løsninger må brukes mer effektivt – og at næringen må finne nye samarbeidsformer. Men han skyter på feil målskive når han mener at prosjekterende rådgivere er den store bremseklossen for digital utvikling.

Bruk av teknologi, digitalisering, må først og fremst anses som en muliggjører for innovasjon, effektivitet og verdiskaping, ikke som et mål i seg selv. Det er i de tidlige fasene av et prosjekt de viktigste premissene for risikohåndtering, ressurseffektivitet og digitalisering blir lagt. Her er arkitekter og rådgivere sentrale aktører.

Beskrivelsen av dagens rådgivere helt uten incentiver for å drive bransjen fremover er en direkte selvmotsigelse. Samspillskontrakter med tidlig og tett samarbeid har gitt gode resultater på effektivitet og nyvinnende løsninger. Automatisering av egne prosesser er en annen viktig faktor. Dette gir oss alle incentiver til å utfordre timebasert forretningsmodell og utforske muligheter for verdibasert prising. Løsningene ligger dermed ikke hos enkeltaktører i næringen, men gjennom et enda tettere samarbeid. Dagens silobaserte verdikjede må erstattes med effektive verdinettverk på tvers av kjeden.

Som rådgivende ingeniørselskap tar vi vår del av ansvaret for å løfte næringen. Men vi forventer en nyansert debatt der søkelyset er på fremtidens løsninger, ikke på misvisende tolkninger av fortiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.