For alle som sitter med bitcoin i lommeboken ser eventyret ikke ut til å ta noen ende. Prisen på en bitcoin steg natt til onsdag med 500 dollar og koster nå over 100.000 kroner.

Hittil i år har prisen på én bitcoin steget med nær 1200 prosent fra 980 dollar i starten av januar til 12.262 dollar tirsdag. Det er altså et hopp fra åtte tusen norske kroner til 101.000 kroner, ifølge DN Investor, der bitcoin-kursen blir bearbeidet på et gjennomsnitt fra flere markedsplasser.

Bitcoin står nå for 55 prosent av markedsverdien til alle digitale valutaer i omløp – tilsvarende 205 milliarder dollar.

Det er nesten fem ganger så mye sin den nest største kryptovalutaen ether.

0,14 prosent av verdens energiforbruk

Det er sjelden lett å peke på noen åpenbare grunner til at prisen på bitcoin stiger til nye høyder. Flere i kryptomiljøet mener at bitcoins egenskaper er noe begrenset, og at det finnes andre kryptovalutaer som bedre kan håndtere noen av de utfordringene bitcoin står overfor. Blant annet at den kun takler et fåtall transaksjoner i sekundet.

Det har ført til økte transaksjonskostnader. I tillegg øker strømforbruket på utvinning av bitcoin, og ifølge digiconomist.net står bitcoin nå for 0,14 prosent av verdens strømforbruk.

Mye kan tyde på at den seneste oppgangen er drevet av investorer og spekulanter som vil kaste seg på bølgen i tro om ytterligere oppgang og gevinst.

Fra neste mandag åpner opsjonsbørsen CBOE Global Markets opp for at det blir mulig for vanlige investorer å handle futures i bitcoin. En uke senere vil derivatbørsen CME i Chicago gjøre det mulig å investere i bitcoin på lik linje med olje, gull og andre råvarer.

Teknologibørsen Nasdaq har også varslet at den vil åpne for handel i kryptovalutaverdipapirer i første halvdel av 2018. Dette vil også gjøre det mulig å «shorte» bitcoin, altså å vedde på et prisfall.

Svekket krone

I tillegg til en høyere bitcoinkurs mot amerikanske dollar, har norske investorer, spekulanter og andre bitcoineiere nytt godt av en svekket norsk krone.

Kronen har svekket seg en god del mot alle store valutaer de siste tre månedene. I starten av september koster en dollar rundt 7,73 kroner. Nå koster den 8,26 kroner.

Med andre ord utgjør den kursforskjellen rundt syv tusen kroner om man tar utgangspunkt i dagens bitcoinkurs mot norske kroner.

Tirsdag styrket kronen seg noe igjen etter at Eiendom Norge la frem boligpristall for november. (Vilkår)

Bitcoins forklart på to minutter
DNs journalist forklarer hva bitcoins er.
02:14
Publisert: