Bitcoin-kursen er tidoblet det siste året, fra 700 til over 7000 dollar per mynt. I takt med dette har strømforbruket som går med til å drive den digitale valutaen skutt i været. Deler av utvinningen skjer ved hjelp av kullkraft, og totalforbruket er blitt et miljøproblem.

– Per dags dato krever det 200 kwh å bekrefte en betaling, skriver Teunis Brosens, seniorøkonom i den nederlandske banken ING.

– Det er nok til å drive hele mitt hjem i to uker, som bruker 45 kwh per uke og koster 39 euro i elektrisitet, med dagens priser i Nederland.

Brosens skrev dette i midten av oktober. Siden har prisen på bitcoin økt med ytterligere 30 prosent, noe som igjen gjør det mulig å øke strømforbruket nesten tilsvarende.

Mer muskler – tyngre jobb

For andre typer valutaer er det ingen sammenheng mellom valutakurs og strømforbruk, men bitcoin er en digital valuta uten sentralbank, som drives av såkalte bitcoin-utvinnere.

Systemet er laget slik at alle bitcoinutvinnerne i verden konkurrerer om å «finne» et begrenset antall bitcoins per 14 dager. Sjansen for å finne mynter øker jo mer datakraft du har, men vanskeligheten økes i takt med at den totale datakraften økes, slik at utvinningstakten ikke øker. Dette er en funksjon som er innebygget i systemet.

Ikke mer effektivt

Når bitcoin-kursen øker blir det lønnsomt for utvinnerne å legge til mer datakraft, og bruke mer strøm.

Digitalvaluta-analytiker Alex de Vries, som driver Digitconomist.com, estimerer at det nå ville være lønnsomt for bitcoinutvinnere å svi av 25 terawattimer årlig, som tilsvarer forbruket til hele Nigeria, med 186 millioner mennesker, skriver Motherboard.vice.com.

Økt datakraft bidrar likevel ikke til at kapasiteten i systemet økes. Så samtidig som datakraften vokser enormt, er det ofte store forsinkelser i betalingene, og du har til tider måttet betale bitcoinutvinnerne opptil 9 dollar for å prioritere akkurat din betaling. Dette er den andre inntektskilden til bitcoin-utvinnere.

Bitcoin-kursen har økt over 940 prosent på et år.
Bitcoin-kursen har økt over 940 prosent på et år. (Foto: DN Investor)

En ukes forbruk

Nettsiden Digiconomist.com har laget en egen indeks for å vise utviklingen i strømforbruket til bitcoin, og en egen en for ethereum, den nest største digitale valutaen.

Nettstedet skriver at indeksen ble laget for å øke bevisstheten rundt dette forbruket, som de omtaler som «ikke bærekraftig».

Ifølge indeksen krever én bitcoin-transaksjon nå 232 kwh elektrisitet, som tilsvarer forbruket til en amerikansk husholdning i 7,85 dager – altså over en uke.

Totalt estimeres forbruket til 0,12 prosent av verdens elektrisitetsforbruk.

Bitcoins forklart på to minutter
DNs journalist forklarer hva bitcoins er.
02:14
Publisert:

203.000 kilometer i timen

Det er ikke mulig å vite nøyaktig hvor mye strøm systemet bruker, påpeker Motherboard.vice.com, men det går an å lage gode estimater basert på hvor mye datakraft man vet er involvert. Nettstedet viser til en analyse av hvor mye elektrisitet nettverket bruker hvis alle utvinnerne er maksimalt effektive. Dette gir et forbruk per betaling på 77 kwh, nok til å drive Brosens hus i Nederland i rundt to uker. Det er ikke sannsynlig at forbruket er så lavt, men det gir likevel en indikasjon på at det er snakk om ganske betydelige mengder kraft.

Bitcoin-utvinnere kan selvsagt drives på fornybar strøm, men også dette kan gi økt etterspørsel etter kraft som øker co₂-utslippene. De Vries har undersøkt utslippene til en «bitcoin-gruve"i Mongolia drevet av kullkraft, og kom til at den slipper ut mellom 8 og 13 tonn co₂ per bitcoin den utvinner, og mellom 24 og 40 tonn per time. Det tilsvarer utslippene fra 203.000 kilometer kjørt på europeiske veier, hver time. (Vilkår)

Her varmes hele huset opp av bitcoin-produksjon
Nå skal prototypen testes – i Sibir.
00:50
Publisert:
Hit drar teknofolk fra hele verden for å lære dnPlus Bitcoin for gull? Forsøk på å legitimere bitcoin: – Som finanskrisen på nytt