Da han la fram den åpne trusselvurderingen mandag, ba etterretningssjef Morten Haga Lunde politikerne om å få på plass et digitalt grenseforsvar. Men Venstre åpner for dissens når spørsmålet kommer til behandling regjeringen.

– Også Venstre må ta inn over seg at digitale trusler er en trussel mot rikets sikkerhet. Det kan man ikke lukke øynene for, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes til NTB.

– Å sørge for landets sikkerhet og innbyggernes trygghet er regjeringens viktigste oppgave. Og nå er Venstre i regjering, påpeker han.

Men motstanden er stor mot et digitalt grenseforsvar, hvor E-tjenesten også kan innhente grensekryssende informasjon fra kabelnettet. Motstanden har strukket seg langt inn i Frp og vært stor i Venstre, som etter jul gikk inn i regjeringen.

«Mulig dissens»

I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil «utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser». Venstre tar «forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling», og partiets forsvarspolitiske talsmann Abid Raja vil avvente å konkludere til regjeringens forslag foreligger.

– I etterretningsøyemed er alle tjent med mest mulig målrettet informasjonsinnhenting, slik at det rammer færrest mulig. Å ha tonnevis med data liggende hjelper heller ikke tjenestene, det finnes det svært mange eksempler på, sier han til NTB.

Elvenes viser til at Venstre ikke har sagt et absolutt nei.

– Jeg tror det er mulig å få med Venstre, og det er viktig at et digitalt grenseforsvar rigges på rettssikker grunn. Regjeringen utreder nå hvordan dette skal ivaretas.

Digitalt grenseforsvar

Regjeringen jobber nemlig med et lovforslag om et digitalt grenseforsvar.

Det såkalte Lysne II-utvalget konkluderte i fjor høst med at E-tjenesten bør få etablere et slikt system, noe som innebærer at man ikke bare kan innhente informasjon fra satellitt, som i dag, men også fra kabelnettet der 99 prosent av kommunikasjonen inn og ut av Norge skjer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viser til at sivile, militære og kommersielle trusler i det digitale rommet glir over i hverandre. Regjeringen vil i sitt arbeid både ta hensyn til forsvarsevnen og personvernet, understreker han.

– Vi kommer med en ny E-lov i løpet av året, sier Bakke-Jensen til NTB.

– Kunne avverget

Diskusjonen om et digitalt grenseforsvar blusset opp etter nettverksangrepet mot Helse sørøst i januar. PST etterforsker nå angrepet.

I denne saken kunne tilgang til grensekryssende informasjon ha sørget for at trusselaktøren ble fanget opp og stanset, ifølge etterretningssjefen.

– Hendelsen kunne vært avverget på et tidligere tidspunkt, dersom E-tjenesten hadde hatt mulighet til å bruke sine kapabiliteter til å følge med på den ytre trusselen idet den krysser den digitale landegrensen, sier han.

Haga Lunde varsler at han vil være tydelig på hva E-tjenesten ikke kan gjøre for å verne Norge mot ytre trusler hvis et digitalt grenseforsvar ikke kommer på plass.

– Er det mulig å gjøre denne jobben godt nok uten å få dette på plass?

– Nei. Vi mener vi trenger dette for å kunne utøve jobben vår.(Vilkår)

-De er vår tids veversker
Forfatter og økonom Kathrine Aspaas tror Industri 4.0 endrer mye til det bedre. Men en yrkesgruppe tror hun forsvinner
01:10
Publisert: