Paul Chaffey

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den lille og den store digitaliseringen

Vi gjør lurt i å skille mellom den praktiske, lille digitaliseringen i hverdagen, som er vanskelig nok i seg selv, og den virkelig store og samfunnsomformende utviklingen.

Publisert: Oppdatert:

Den lille digitaliseringen handler blant annet om nettbanker, automatiserte lånesøknader, digital skattemelding og bruk av velferdsteknologi slik at eldre mennesker kan bo hjemme lenger ved hjelp av ulike teknologiske hjelpemidler.
Den lille digitaliseringen handler blant annet om nettbanker, automatiserte lånesøknader, digital skattemelding og bruk av velferdsteknologi slik at eldre mennesker kan bo hjemme lenger ved hjelp av ulike teknologiske hjelpemidler. (Foto: Fartein Rudjord)
Forsiden