Rullegardina kan gå ned når ein høyrer om krava – det bør den ikkje gjere

Trendar og kreative løysingar for nettsider og appar snik seg ofte framfor kundens eigentlege behov. Det kan resultere i kundetap.

Eksempel på lite brukarvennleg design på mobilsidene til The White House. «Hamburgermenyen» øvst i venstre hjørne avdekker ein meny med innhald og søkefelt som burde ha vore synleg på hovudsida. Foto: Gunnar Lier
Eksempel på lite brukarvennleg design på mobilsidene til The White House. «Hamburgermenyen» øvst i venstre hjørne avdekker ein meny med innhald og søkefelt som burde ha vore synleg på hovudsida. Foto: Gunnar Lier
Publisert 28. September 2017, kl. 18.37Oppdatert 29. September 2017, kl. 06.46