Ingen dør om nettbanken er nede eller hackere stjeler passord. Men datateknologi blir i økende grad brukt til oppgaver der feil eller angrep kan true liv og helse. 18. mars i år inntraff en av de første dødsulykkene forårsaket av en selvkjørende bil, da en fotgjenger ble påkjørt i Arizona i USA. Bilen gjorde ingen tegn til å bremse før sammenstøtet.

Are Hellandsvik, forsker ved Sintef.
Are Hellandsvik, forsker ved Sintef.