Norge har en unik posisjon innenfor mikroelektronikk, basert på mer enn 30 års erfaring i å kommersialisere teknologi og å bygge internasjonale selskaper. Vår egen industrihistorie har mange likhetstrekk med utviklingen av Silicon Valley. Og det handler selvfølgelig om folk.

I California i 1957 skrev åtte personer historie da de sa opp jobbene sine i teknologibedriften Shockley Semiconductor Laboratory. Den gang var Silicon Valley fortsatt en øde landsbygd og Stanford var et ukjent, middelmådig universitet.