Mangelen på kvinnelig eierskap kan forklare de store ulikhetene mellom kjønn generelt i næringslivet. Hvis ikke du er til stede når lørdagsgodteriet blir delt ut, kan du ikke regne med at noen sparer godbitene til deg. I forretningslivet bestemmer eierne styrer, ledelse og strategi. Når vi ikke er eiere, er det ikke rart at kvinner ikke får styreplassene, lederstillingene og de beste lønningene. Vi får heller ikke ta del i verdiskapingen og har dermed mindre å investere. Kan denne onde sirkelen snus?

Tradisjon er én forklaring: Menn og kvinner har vært likestilte som arvinger siden 1854, men odelsretten for menn gjaldt helt til 1974. Dette har vært avgjørende for nasjonal formuesfordeling. Ifølge Aksje Norge eier kvinner 21 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs.

«Jenter er ikke like interessert i økonomi og investeringer som menn» hører jeg ofte. Bullshit. Handelshøyskolen BI i Oslo har tilnærmet kjønnsbalanse blant sine studenter, det samme ser vi generelt på økonomiske fag. Så hvor går det galt?

Boken «Hun spanderer» av Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes slår fast at det hverken er tradisjon, interesse eller biologi som er årsaken til at jenter ikke er representert som gründere, ledere og investorer. Det er ubevisst kjønnsrollediskriminering som får skylden.

En studie utført av Fidelity Investments i 2017 viste at deres kvinnelige kunder gjorde det vel så bra som gutta. Men studien avslørte også noe mer grunnleggende: Bare ni prosent av jentene trodde selv at de var like gode som guttene. Og selvtillit er en avgjørende faktor for investorer.

Gjennom ti år har jeg vært gründer i tre teknologiselskaper på stadig jakt etter kapital – og fått det. Jeg har levd greit med å være jente i mennenes verden.

Men som gründer av teknologiselskapet Villoid, en nettbutikk med kun jenter som målgruppe, ble en annen faktor veldig klar for meg.

«Sannheten er at det menn gjør interesserer oss mer enn det kvinner gjør», sa Harald Eia i en kronikk og satte sinnene i kok.

Men han kan ha rett. En studie fra Harvard Business School i 2014 gir et godt bilde av situasjonen. En gruppe mannlige og kvinnelige investorer ble bedt om å vurdere en videopresentasjon av et oppstartsselskap. Den samme presentasjonen ble laget i to versjoner, med henholdsvis kvinnelig og mannlig gründer.

68 prosent av investorene ville investere i mannen, bare 32 prosent ville investere den kvinnelige gründeren.

I en rykende fersk rapport fra British Business bank vises det til at kvinnelige gründere kun får én prosent av kapitalselskapenes investeringer.

Men det er ikke bare profesjonelle investorer og fond som kan investere i oppstartsselskaper. Mange oppstartsselskaper åpner for å ha med små medeiere. Da kan man investere mindre beløp, få mer innflytelse og får mer igjen for investeringen. Dersom selskapet ikke lykkes, blir heller ikke tapet så stort.

Som kvinnelig gründer er jeg og vi avhengige av flere kvinnelige forbilder å heie på. Dale of Norway-gründer Hilde Midthjell er et godt eksempel. Og vi må få flere kvinnelige investorer på banen. Tiden er inne for å våge.

Interessert i økonomi og likestilling? Bli medlem av DNs nye Facebook-gruppe DN Kvinner(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Med den fremgangen vi har nå, vil det ta over 200 år før kvinner og menn er økonomisk likestilt i verden
00:38
Publisert: