«Hver dag forsøker trusselaktører å trenge inn i DNBs digitale infrastruktur i den hensikt å få tak i informasjon, sabotere eller å oppnå økonomisk vinning», skriver DNB i sin nyeste trusselvurdering for 2022.

– Det går ikke rette veien. Trusselbildet øker hele tiden, og man ser ingen stopp, eller at ting vil stabilisere seg, sier Anders Hardangen, sikkerhetsdirektør i DNB.