Ifølge Hovedorganisasjonen Virke ventes det en omsetning på nærmere 3,9 milliarder kroner under årets Black Friday 23. november. Det er en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Tall fra 2017 viser dog at omsetningen i desember er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året, og det er anslått at vi vil legge igjen 58,5 milliarder kroner i forbindelse med julen.