– Vi har sett et betydelig taktskifte de siste tre årene, og frem mot 2021 anslås det en kraftig vekst i det norske dronemarkedet som kan knyttes opp mot nærings- og nyttevirksomhet, sier Anders Martinsen, daglig leder i bransjeorganisasjonen UAS Norway.

UAS Norway har i dag 900 medlemmer i Norge, noe som utgjør omtrent halvparten av markedet.

På Dronekonferansen i Oslo mandag offentliggjør organisasjonen Norges aller første undersøkelse blant aktører i bransjen, utført av Droneii.com. (Drone Industry Insights). Til stede på konferansen er også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Frem til nå har dronebransjen vært betydelig undervurdert. Men teknologien knyttet til droner er definitivt ikke i støpeskjeen lenger, og droner vil bli viktigere og viktigere i norsk samfunnsliv fremover – enten det dreier seg om logistikk, forskning, oppmåling, dokumentasjon eller inspeksjon. Selv om 80 prosent av dronemarkedet i dag omfatter fotografering og film, ser vi større vekst i de andre segmentene, sier Martinsen.

Stort vekstpotensial

I mange år har det vært vanskelig å få oversikt over dronemarkedet i Norge. Bare det siste året har det kommet mer enn 1.000 nye operatører, og ifølge UAS Norway er det nå over 1.700 godkjente droneoperatører her i landet. Men frem til nå har man visst veldig lite om aktørene.

I den ferske rapporten kommer det imidlertid tydelig frem hvor stort markedet er i dag, og det anslås også hvor enormt vekstpotensialet er fremover:

I dag sysselsetter dronebransjen 23.000 personer direkte og indirekte. I underkant av 3.000 av disse er såkalte dronepiloter.

De neste fem årene vil det ifølge rapporten bli en mangedobling av antall ansatte som jobber med droner.

– Det anslås at 90.000 arbeidsplasser vil være knyttet til bransjen i 2021, sier Anders Martinsen.

– Blir smartere og smartere

Han opplyser også at dronemarkedet i 2016 er estimert til et nøkternt anslag på 160 millioner kroner, mens det tilsvarende tallet for 2021 er estimert til 800 millioner kroner. 

– Dronene har utviklet seg enormt de siste årene, og de blir smartere og smartere. Dette åpner for at de kan tas i bruk i stadig flere sammenhenger, og også blir viktigere i forsknings- og utviklingssammenheng. Droner er mye mer enn bare et ubemannet fly. Man kan også bruke dem til å samle inn og foredle viktige data, sier Anders Martinsen.

Han er glad for at nordmenn ser langt mer positivt på droner i dag enn de gjorde for bare tre år siden.

– Undersøkelsen viser en betydelig holdningsendring. Folk flest innser i stadig større grad hvor nyttig droneteknologi kan være, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.