E-postsikkerhet: EDB Business Partner går hardt ut mot e-postbruken i domstoler, statsministerens kontor og børsselskaper på Dagensit.no 20.4.10. Sikkerhet i informasjonsutveksling er et viktig tema, og vi er glad for at det har et sterkt fokus. Likevel mener vi den løsning som skisseres av EDB Business Partner bare tar for seg en liten flik av sikkerhetsutfordringene knyttet til e-post.

Les hele saken:- Statsministerens kontor bruker falsk id

En e-post tar ofte mange og lange veier fra avsender til mottaker. Kanskje har den på veien vært innom en spam-vask i Nederland og en virussjekk i Danmark før den når e-postserveren hos mottakeren.

Løsningen som lanseres i artikkelen vil kun bidra til å vite at meldingen er kryptert frem til første ledd i denne kjeden. Den bidrar ikke til å sikre e-post som lagres i store mengder på ulike e-postservere, på den enkeltes datamaskin eller som videresendes uten avsenders kontroll til ulike webbaserte e-postløsninger.

Mens EDB fokuserer på en teknisk løsning, må Domstoladministrasjonen se e-post i en bredere sammenheng knyttet til hvordan elektronisk kommunikasjon med domstolene skal foregå . E-post er en grei måte å kommunisere på, som i dag benyttes til å utveksle informasjon i svært mange sammenhenger. Så også mellom advokater og domstoler. Domstolene har imidlertid helt klare retningslinjer om at e-post ikke skal benyttes når informasjonen inneholder sensitive opplysninger.

På samme måte resonerer andre deler av offentlig sektor som utveksler sensitiv og taushetsbelagt informasjon. Det gjelder for eksempel helsesektoren, som har et klart forbud mot pasientinformasjon på e-post i sin bransjenorm for informasjonssikkerhet.

Det vi arbeider for er isteden en portalløsning som ivaretar kravene til informasjonssikkerhet, og som bygger på felles offentlige løsninger for eID og sikker kommunikasjon. Der skal parter i pågående saker på kunne kommunisere med domstolene på en langt sikrere måte enn hva som er mulig via e-post samt få tilgang på saksdokumenter og annen informasjon.

I 2011 vil vi være i gang med en pilot der advokatkontorer skal kunne kommunisere med domstoler. Vi skulle gjerne vært der - og enda lengre - allerede i dag, men det har blant annet på grunn av manglende bevilgninger ikke vært mulig.

Olav Aasen
Avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.