I september strammet Oslo kommune inn elsparkesykkelmarkedet kraftig, og innførte en grense på 8000 enheter i hele hovedstaden. Inntil dette var det 25.000 stykker utplassert, noe som satte hovedstaden i en internasjonal særklasse, med fremkommelighetsproblemer og økende antall personskader som følge.

Kommunens løsning ble å dele ut kvoter til alle selskaper som oppfylte kravene, med den følge at tolv aktører fikk sette ut 667 hver. Dette møtte høylytte protester fra eksperter og fra deler av bransjen som mente dette var et altfor lite tall.

Nå vil kommunen endre reglene, viser et høringsnotat sendt ut mandag, som DN har fått tilgang til.

Opp til 2666

Kommunen ønsker at tre aktører skal dele byen, men holde kvoten uendret. Dermed får aktørene en vesentlig større flåte enn med dagens system, opp til 2666 enheter. Dette er fortsatt vesentlig mindre enn flåtene til de hittil tre største aktørene i Oslo, Voi, Ryde og Tier, som alle har hatt mer enn 5000 i hovedstaden på det meste.

«Ved å justere gjeldende forskrift ønsker Oslo kommune i enda større grad å sikre fremkommelighet, trygge offentlige rom, godt miljø og lokalmiljø. Samtidig ønsker kommunen også å være bedre i stand til å møte innbyggernes varierte mobilitetsønsker og -behov» heter det i høringsnotatet.

– Dette gjør det tøffere å være utleier, men er til det beste for både alle dem som bruker oss og byen rundt. Å begrense antallet aktører og stille tydelige krav og forventninger, er helt i tråd med internasjonale erfaringer og rådene fra Norges ledende eksperter. Dette er et viktig endringer i riktig retning, som det har hastet å få på plass, sier Tiers talsperson Julia Sandstø om forslaget.

I tillegg til begrensninger i antall aktører, er et sett utvelgelseskriterier for aktørene den viktigste endringen i kommunens forskrifter.

Kvalitetskriterier

Flere aktører har ønsket anbud, men det er ikke teknisk sett dette Oslo kommune nå ønsker å innføre.

«Rent praktisk vil fremgangsmåten minne om en anbudskonkurranse, men lov om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse her» heter det i notatet.

Dersom flere enn tre aktører oppfyller de innledende kravene blir det flere kvalitetskriterier som avgjør hvem som får tilslag. Disse knytter seg til:

  • Fremkommelighet i det offentlige rom
  • Trygghet for fører og andre
  • Klima- og miljøvennlig drift

Voi-sjef Christina Moe Gjerde mener at også antall elsparkesykler burde økes, men kaller reglene et skritt i riktig retning:

– Vi synes også det er er på høy tid at utleieaktørene kan få konkurrere på sikkerhet, teknologi og bærekraft. Dette oppfordrer utleierne til å konkurrere på innovasjon og tjenestetilbudet, ikke bare tilgjengelighet og antall elsparkesykler.

Anonymt varsel

Kommunen foreslår også at det ikke skal være mulig at flere av aktørene som får drive i Oslo under de nye reglene, ikke kan ha samme eier.

Problemstillingen har vært aktuell for Ryde, som har tilbudt kvotene til fire av aktørene i Oslo gjennom samme app og med egne elsparkesykler. Én av dem, Bydue, hadde felles eiere med Ryde.

Som DN skrev forrige uke har også Voi sikret seg flere elsparkesykler i appen, gjennom samarbeid med konkurrenter. Vois samarbeid med Wind undersøkes nå av kommunen, etter at et anonymisert varsel anklaget selskapet blant annet for ulovlig prissamarbeid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.