Elsparkesykkelselskapene Tier, Voi og Ryde tapte fredag søksmålet mot Oslo kommune og må dermed redusere antallet sparkesykler til 667 hver, melder NTB.

Oslo kommune har strammet kraftig inn på reglene for elsparkesykler, blant annet med krav om nattestengning.

Det er imidlertid maksgrensen på 8.000 sparkesykler totalt elsparkesykkelgigantene tok til retten.

Selskapene ba også Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, noe som ville betydd at deler av elsparkesykkelreglene ville blitt satt på vent inntil videre dersom de vant frem.

Voi mener taket på 8.000 ble satt uten tilstrekkelig begrunnelse, og de er også kritiske til at det ikke var noen begrensning på antallet aktører.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sa norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi i forbindelse med søksmålet.

Julia Sandstø, som er kommunikasjonssjef i Tier, sier følgende:

– Vi har akkurat mottatt kjennelsen, og skal nå bruke litt tid på å sette oss skikkelig inn i den, før vi tar stilling til veien videre. Dette er mest av alt en svært dårlig nyhet for de flere hundre tusen brukerne i Oslo, som opplevde store problemer allerede første dag med nye reguleringer.

«Uholdbar situasjon»

– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, til NTB etter at det fredag kveld ble klart at elsparkesykkelaktørene tapte sitt søksmål mot Oslo kommune.

– Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører, tilføyer Stav.

Oslo ønsker å kaste ut omtrent to tredjedeler av byens elsparkesykler i september, og gi alle som kvalifiserer til å drive like mange enheter hver – 667 stykker med dagens ordning. Norske Ryde, svenske Voi og tyske Tier har alle hatt mer enn 5000 elsparkesykler hver i Oslo, og har saksøkt kommunen for å stanse det nye regelverket.

Kravet om midlertidig forføyning var et forsøk på å beholde kjempeflåtene inntil søksmålet er avklart, og utfordret både lovligheten av innstramningen, og spørsmål knyttet til kommunens datainnsamling.

Elsparkesyklene har vært elsket og hatet siden de dukket opp i norske byer. I Oslo har fravær av regler, enorm etterspørsel og fete marginer lokket en rekke internasjonale selskaper inn.

Det har vært rundt 25.000 enheter i Oslo i sommer, som er det klart største antallet elsparkesykler målt mot befolkning i europeiske byer. Til sammenligning har millionbyen Paris 15.000 stykker.

Utleierne selv fastholder at tilbudet deres er et grønt transportalternativ, og at de selv er de beste til å løse utfordringene knyttet til bransjen. Kritikerne peker på forsøpling av fortauene og et stort antall til dels alvorlige skader som et argument for å stramme kraftig inn.

Mener begrensninger vil skape et tryggere byrom

I dommen fra Oslo tingrett skriver dommer Terje Reinhold Johansen at antallsbegrensningen kommer etter ordinære drøftelser innad i kommunen og at tallfastsettelsen ikke har vært vilkårlig.

«Forskriftsarbeidet bærer etter dette ikke preg av slett arbeid, men raskt og målrettet arbeid, og regelutformingen vitner ikke om noen form for vilkårlighet.», skriver han.

Noe av bakgrunnen for Oslo kommunes kutt i antall elsparkesykler var at de ønsket å gjøre bybildet tryggere og mer fremkommelig. Saksøkerne mente at en antallsbegrensning ikke vil ha noe å si for dette, men også det avviser Oslo tingrett.

«Det beror i utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elsparkesykler i omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. En begrensning i antall elsparkesykler vil utvilsomt skape bedre fremkommelighet og tryggere byrom», skriver dommer Johansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.