Mandar Tabib, forsker, og Ole Martin Løvvik, seniorforsker, begge i Sintef

Algoritme på grønn materialjakt

Finnes det rimelige materialer som effektivt kan forvandle overskuddsvarme direkte til strøm? Vi har håp om at maskinlæring kan hjelpe oss å finne dem.

Publisert: Oppdatert:

Sintef jakter på billige kjemiske forbindelser til produksjon av elektrisitet fra varme.
Sintef jakter på billige kjemiske forbindelser til produksjon av elektrisitet fra varme. (Foto: Anniken C. Mohr)