Sveinung Rotevatn (V), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Vil ikkje påverke flyten av personopplysningar

I ein tekst i DN 7. mars omtalar advokatene Jarbekk og Risung innføringa av EU sine nye personvernreglar (GDPR). Dei er særleg urolege for ei eventuell utsetjing av implementeringa.

Publisert: Oppdatert:

Forsiden