For to måneder siden ble Evry «sjøsatt» på Oslo Børs igjen etter noen års fravær på markedsplassen. Konsernsjef Björn Ivroth i Evry og flere av selskapets topper og eiere fikk store gevinster etter en vellykket notering. Selskapet ble verdsatt til 11,5 milliarder kroner ved noteringen.

Etter noteringen den 21. juni har selskapets markedsverdi blitt redusert fra 11,5 milliarder kroner til ti milliarder.

Fredag ettermiddag falt aksjen med over to prosent, etter at ledelsen la frem tallene for annet kvartal.

I annet kvartal oppnådde selskapet et driftsresultat på 21 millioner av en omsetning på nesten 31,1 milliarder kroner. Ved tilsvarende periode i fjor fikk Evry et driftsresultat som var 11 ganger bedre. Da ble driftsresultatet 258 millioner kroner av en omsetning som var nesten identisk med årets driftsinntekter i annet kvartal.

Resultatmarginen i annet kvartal ble i år på 0,68 prosent, mot 8,3 prosent i fjor.

Evry hadde 448 millioner i finansielle utgifter i annet kvartal som er knyttet til refinansiering og utgifter ved børsnoteringen.

– Vi er glad for å kunne vise til vårt fjerde kvartal på rad med organisk vekst. Vi har styrket vår posisjon på flere områder, blant annet ved flere nøkkelkontrakter i Sverige, sier Evrys konsernsjef Björn Ivroth i meldingen.

Ledelsen trekker frem at det justerte driftsresultat i kvartalet ble på 384 millioner mot 388 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapets ordrereserve utgjorde 18,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot en ordrereserve på 16,3 milliarder kroner for ett år siden.(Vilkår)

Harald Eias foredrag til Norges mektigste kvinner
Harald Eia mener velferdsstaten er årsaken til at Norge har få kvinnelige toppledere i næringslivet.
12:39
Publisert: