Det norske Forsvaret har hyret tjenestene til omstridte propagandaeksperter fra den britiske SCL-gruppen for å beskytte seg mot russiske påvirkningsoperasjoner rettet mot Norge.

Men nå etterforskes selskapene til SCL (Strategic Communication Laboratories) i USA som en del av den offentlige granskningen rundt Russlands påvirkningskampanje rettet mot USA. Selskapene bannlyses av Facebook – for ureglementert håndtering av informasjon om Facebook-brukerne.

Data om «50 millioner brukere»

Cambridge Analytica ble verdenskjent etter å ha hjulpet Donald Trump med å vinne presidentvalget. Selskapet brukte Facebook på en helt spesiell måte i forbindelse med valgkampanjen til Trump.

Fredag kunngjorde Facebook at både Cambridge Analytica og morselskapet SCL nå bannlyses fra nettstedet. Facebook mener selskapene har misbrukt data om det sosiale mediets brukere uten deres tillatelse.

Ifølge New York Times er hele 50 millioner Facebook-brukere rammet av propagandaselskapets angivelige datamisbruk, noe avisen omtaler som en av de største lekkasjene i Facebooks historie.

– Vi suspenderer Strategic Communication Laboratories (SCL), inkludert deres politiske dataanalysefirma Cambridge Analytics fra Facebook, heter det i en offisiell pressemelding Facebook sendte ut før helgen. Facebook oppgir å ha vært i dialog med selskapene og deres underleverandør om sletting av data om Facebooks brukere, men frykter nå at dette ikke har skjedd.

– For flere dager siden mottok vi rapporter om at, i motsetning til forsikringer som ble gitt, ikke alle dataene ble slettet(…). Dersom dette stemmer, er det ytterligere et uakseptabelt brudd på tillit og forpliktelser, heter det i Facebooks pressemelding.

Facebook har vært i hardt vært de siste månedene i forbindelse med opprullingen av rollen plattformen Facebook spilte i det USA anser som en politisk påvirkningskampanje rettet mot landet, styrt av Russland.

Granskes i USA og England

Cambridge Analytica og morselskapet SCL er begge spesialisert på påvirkningskampanjer og har markedsført sin evne til å påvirke folk så effektivt at de kan endre oppfatninger og adferd. Psykologisk manipulasjon av større befolkningsgrupper og avanserte informasjonsoperasjoner er tjenester selskapene under SCL-paraplyen selger til myndigheter, militære og private aktører.

Både Cambridge Analytica og SCL er kommet i søkelyset i USA i myndighetenes etterforskning av påvirkningskampanjer rettet mot den amerikanske befolkningen. Selskapet ble i desember bedt om å overlevere eposter og interne dokumenter til spesialetterforsker Robert S. Mueller III som en del av den store granskningen av mulig samspill mellom Trump-kampanjen og Russland i løpet av presidentvalget i 2016.

I Storbritannia er selskapene også gjenstand for en større granskning rundt Cambridge Analyticas påståtte rolle for Brexit-kampanjen, som selskapet skrøt av frem til myndighetene begynte å granske saken. I dag benekter selskapet å ha spilt noen rolle i brexit.

Norsk propagandahjelp

DN avdekket i mars i fjor i en større dokumentar at det norske Forsvaret også inngikk en avtale med påvirkningsagentene fra det omstridte propagandaselskapet – for å lære om propaganda, psykologiske operasjoner og informasjonsoperasjoner.

Forsvarsdepartementet og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inngikk i 2015 en avtale om «Prosjekt 1368» som pågår frem til 2018 med en ramme på 30 millioner kroner. En sentral problemstilling i «Prosjekt 1368» er hvordan Norge skal beskytte seg mot russiske påvirkningskampanjer, sosiale medier og «propaganda» i moderne konflikter – de samme temaene som har gjort SCL så omstridt.

Blant bidragsyterne til det norske prosjektet er SCL-selskapet Iota Global, som har skiftet navn til SCL Defence og hvor operasjonsdirektør Steve Tatham, som har bakgrunn fra psykologiske operasjoner i den britiske hæren, har en sentral rolle. Tatham er også primus motor i den norske satsingen og bidrar med blant andre interne workshops, konferanser og rapporter til det norske prosjektet. Direktøren i SCL Defence, Nigel Oakes, leder også hele SCL-gruppen som nå bannlyses fra Facebook og granskes av spesialetterforskere i USA.

FFI: – Et komplisert trusselbilde

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inngikk en avtale med SCL-selskapet Iota Global. FFI ønsker ikke å kommentere de nyeste opplysningene om det omstridte propagandaselskapet når DN tar kontakt.

– Dr. Tatham er den offiseren i den britiske marinen som har tjenestegjort lengst som ekspert på området strategisk kommunikasjon. FFI kom i kontakt med ham gjennom Natos senter for strategisk kommunikasjon i Riga. Han var tilknyttet FFI som enkeltperson på grunn av sin erfaring og ekspertise om fiendtlig påvirkning, som utgjør kjernen i et nytt og komplisert trusselbilde, sier Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef i FFI til DN.

Cambridge Analyticas toppsjef Alexander Nix bekreftet avtalen med det norske Forsvaret i fjor og at dette var en del av SCLs selskaper.

– Jeg kan bekrefte at Steve Tatham har gjort konsulentprosjekter for Norge innen strategisk kommunikasjon og informasjonsoperasjoner som en del av SCL Defence, med Iota Global som kontraktsinstrument, sa Nix til DN i fjor.

-Tatham har vært konsulent hos oss i egenskap av internasjonalt anerkjent ekspert på et helt nytt fagfelt, ikke gjennom et selskap, sier Hammer.

Både i FFIs egen prosjektbeskrivelse og i pressmeldingen som ble sendt ut om det norske prosjektet, fremheves SCL-selskapet Iota Global i tillegg til Steve Tatham.

Profilen til 230 millioner amerikanere

Kongstanken til Cambridge Analytica er at jo mer informasjon selskapet har om personer, desto mer kan det forstå for å kunne endre adferden deres. Selskapet hevder å sitte på gigantiske mengder data om hele den amerikanske befolkningen, basert på spørreundersøkelser som er blitt spredt på Facebook – og som folk frivillig besvarer for moro skyld.

Besvarelsene fra nettbrukere som har svart på personlighetstester online, brukes som utgangspunkt for å gjøre prediksjoner basert på større datasett. Cambridge Analytica mener å ha en klar idé om den psykologiske profilen til 230 millioner amerikanere med utgangspunkt i dataene. I kombinasjon med innkjøpt offline-data, blir den psykologiske profileringen utgangspunktet for mye mer målrettet markedsføring. Selskapet påstår å ha jobbet med mellom 100 og 130 nasjonale valg de tre siste tiårene.

DN har bedt SCL og Cambridge Analytica om kommentarer til den nyeste utviklingen, men ikke fått noe svar på henvendelsene.(Vilkår)

Har solgt for tre millioner før åpning
Kunstnerne Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard åpner utstilling, sammen.
00:56
Publisert: