Roboter står for helautomatisk melking av kyrne i 2000 av 8000 fjøs. Sammen med melken samles det strie strømmer med data, som det nå skal bli eksportbusiness av.

– Hittil har vi erstattet arbeidskraft – nå erstatter vi tankekraft, sier Johnny Ødegård, konserndirektør med ansvar for rådgivning og medlemsservice i Tine.

Meierikjempen går sammen med Felleskjøpet Agri om et felles selskap som skal hente inn data fra norsk landbruk og skape automatiserte tjenester som hjelper bøndene med å optimalisere driften.

– Å ha gode data gir grunnlag for riktig beslutning. Det kan bidra til bedre resultat, dyrevelferd og kvalitet, sier Trond Fidje, divisjonsdirektør for landbruk i Felleskjøpet Agri.

Tine går inn med teknologi og overfører ansatte, mens Felleskjøpet går inn med kapital som sikrer dem en andel på 40 prosent i en handel som verdsetter det nye selskapet til 300 millioner kroner.

Må bli store

Selskapet starter i Norge, men sikter også mot eksportsuksess. Ødegård tror selskapet blir nødt til å lykkes i stor skala for å holde seg i front av utviklingen.

– Hvis vi lykkes i Norge, tror vi det er et potensial internasjonalt. Og på sikt vil du ikke lykkes nasjonalt uten også å lykkes internasjonalt, for det er store aktører på vei inn som vil ha bondens data, sier Ødegård.

Han regner med flere typer konkurrenter, både blant store leverandører til landbruket og fra rene dataselskaper.

Råd for hver ku og gris

Tine har laget en rådgivingstjeneste for optimalisering av melkeproduksjon som har inntekter i dag, og som overføres til selskapet.

Tanken er å utvikle en plattform for innsamling av data, som både det nye selskapet og andre kan bruke til å utvikle nye tjenester.

Ved å ha sensorer som følger med og måler alt fra fôret til dyrenes hverdag og kvaliteten på produksjonen, skal de via kunstig intelligens gi bonden råd basert på egne data.

– Vi kan få mye mer presis individuell rådgivning, sier Fidje.

Han sier selskapet også vil bruke slike data til å utvikle nye fôroppskrifter. Felleskjøpet bruker årlig 25 millioner kroner på dette, og har blant annet utviklet oppskrifter som får kuene til å rape mindre, noe som gir mindre utslipp av klimagasser.

Risiko

Mens Tine er sterk på melkeproduksjon, leverer Felleskjøpet Agri fôr, driftsmidler og maskiner også for kornbønder og andre husdyrarter, som svin og fjørfe. Selskapene mener de til sammen kan levere en bredere tjeneste enn konkurrentene. De mener også selskapet har en konkurransefordel fordi norsk landbruk har lange tradisjoner for å dele data, og norske bønder er langt fremme når det gjelder bruk av teknologi. Dermed kan det høstes data fra en rekke sensorer som allerede finnes i fjøs, på traktorer og i andre redskaper.

I første omgang overføres mellom fem og ti ansatte til selskapet. I tillegg vil eierne bidra med kompetanse på sine områder, mens de leier inn utviklingsressurser, for å skape en plattform for dataene.

Arbeidet med selskapet har pågått i ett år hos Tine, og Felleskjøpet Agri har vært involvert det siste halvåret.

– Det er ingen selvfølge at vi lykkes, men det er større risiko ved å ikke gjøre dette. Da vil andre gjøre det og vi mister vår posisjon i datastrømmen, sier Ødegård.

Selskapet har foreløpig midler til å satse i Norge. Før en eventuell internasjonal satsing vil det trolig hentes inn nye midler, og partene antyder at det kan være aktuelt å ta inn partnere fra landene de sikter mot som eiere.

Kryptokyr

DN skrev nylig om et beslektet initiativ hos Tine. Sammen med partnere og NMBU i Ås utvikler de et system for å bruke kryptoteknologien iota til å skape en markedsplass for data i landbruket. Dette er en slektning av bitcoin, men den krever mye mindre strøm, og kan gi betalinger uten transaksjonskostnad.

Tanken er at bøndene skal få betalt for å gi fra seg data, og kunne kjøpe rådgivingstjenester basert på egne data. (Vilkår)

Melkeroboter
Tine og Infuture kjører pilotprosjekt i flere testfjøs. Høyteknologiske sensorer gir informasjon om dyrehelse, trivsel og produksjon hos den enkelte ku. Det hjelper bonden til bedre produksjon, dyrehelse, dyrevelferd og bedre melkekvalitet.
01:51
Publisert: