Det manglet ikke på optimistiske vyer fra gründerne og ledelsen i det Sandnes-baserte droneselskapet Field. Milliardomsetning innen tre år var målet da selskapet tidligere i år kjøpte opp det amerikanske selskapet Precision Hawk i en transaksjon der det sammenslåtte selskapet ble verdsatt til 1,5 milliarder kroner. Og samtidig ble børsplaner lansert.

– Vi ser mer mot det amerikanske markedet når det gjelder børsnotering. Det er aktuelt med notering i USA i løpet av de neste par årene, sa Fields toppsjef Cato Vevatne til Dagens Næringsliv i vår.

Avdragsutsettelse

Selskapets årsrapport vitner imidlertid om at veksten har hatt sin pris. Minus 100 millioner kroner ble resultatet før skatt, hvorav rundt halvparten er nedskrivninger og goodwillavskrivninger. Det er en kraftig forverring fra resultatet på minus 14 millioner kroner i 2021.

Selskapets revisor PwC peker på at selskapet er avhengig av ny egenkapital eller lånekapital for å finansiere låneforfall og behov for arbeidskapital de neste 12 månedene. I selskapets noter kommer det frem at selskapet i er i brudd med lånebetingelsene i sine banklån.

Field har fått utsatt avdragene på selskapets lån i både april og mai. Det er Sparebank 1 SR-Bank som er selskapets bankforbindelse. Ti millioner kroner skulle ha vært betalt i begge måneder. Field har i sommer fått økt lånerammen i Sparebank 1 SR-Bank med fem millioner kroner. På toppen har selskapet hentet inn 29 millioner kroner fra selskapets eiere i form av et konvertibelt lån.

– Vi følger revisorkravene

Selskapets toppsjef Cato Vevatne vil imidlertid ikke være med på at Fields årsrapport er lite lystelig lesning.

– Vi følger bare revisorkravene som forteller status. Mye av dette er standardtekster. Vi investerer mye i fremtiden. Det har vi valgt å fortsette med. Årsrapporten oppsummerer driften og hvordan totalen ser ut. Det er i stor grad farget av store avskrivninger. Den største bidragsyteren til minuset er avskrivninger fra goodwill fra oppkjøp, men det koster også å drive vekstselskap med store internasjonale ambisjoner, sier Vevatne.

– Var dette planlagt?

– Ja, endringer vil alltid forekomme, men dette er stort sett i tråd med våre forventninger. Vi har valgt å fortsette våre internasjonale vekstambisjoner, til tross for utfordrende kapitalmarkeder. Da er det viktig å sikre tilstrekkelig kapital fra eiere og banken for å ha nok tid til å finne en kapitalsterk eier som deler våre ambisjoner. Det har vært planen vår hele tiden, sier han.

– Det er vel ikke planen å være i brudd med lånebetingelsene og få utsatt avdrag til banken?

– Ja og nei. Vi så for oss å hente kapital tidligere, men oppkjøpet av Precision Hawk i vår, gjorde at vi ønsker å benytte nettverket deres særlig internasjonalt, i den eksterne kapitalprosessen. Når vi strekker dette litt, er det i dialog med eierne og banken, sier Vevatne.

– Det står i årsrapporten at dere har for liten likviditet?

– Ja, og derfor har vi dialog med eier og bank for å håndtere dette, sier han.

– Hvordan håndteres det?

– I tett og god dialog med dagens eiere og banken, der det er skutt inn penger og gjort lettelser på avdrag. Samtidig jobber vi målrettet med den eksterne kapitalprosessen der vi er i positiv dialog med flere internasjonale og kapitalsterke aktører, sier Vevatne.

Fields toppsjef Cato Vevatne.
Fields toppsjef Cato Vevatne. (Foto: Marie von Krogh)

Emisjon

Ifølge Vevatne og selskapets styreleder Arild Austigard jobber nå selskapet med å få en ny langsiktig investor på plass i selskapet. Etter det Dagens Næringsliv erfarer er det snakk om et beløp i størrelsesorden 100 til 300 millioner kroner.

– Som nevnt har vi kontroll på situasjonen og følger plan for innhenting av ekstern kapital, og opplever solid internasjonal interesse. Både vi eiere og banken gir selskapet tid til å gjøre en slik prosess skikkelig og finansierer selskapet inntil ny vekstkapital er på plass. Eiere fyller på med tilstrekkelig cash og bank med lettelser inntil prosessen er i mål, sier Arild Austigard.

Oppkjøp

Field, som tidligere het KVS Technologies, ble stiftet av tre kompiser for syv år siden. To av dem var studenter ved Universitetet i Stavanger og drev og skrudde på undervannsfarkoster som brukes i oljeindustrien. Veien var kort til en satsing på inspeksjon av strømnettet ved hjelp av droner. Selskapet har gått bort fra tradisjonell fjernstyring, dronene flyr helt av seg selv når de sjekker strømnettet. Kunstig intelligens brukes til å gjenkjenne strømlinjer og master.

For to år siden fusjonerte Field med Oslo-baserte Terratec. Gjennom fusjonen ble selskapet en stor aktør innen innsamling, prosessering og analyse av såkalte geodata. Det kan brukes til å lage digitale tvillinger av for eksempel infrastruktur. Denne virksomheten kombineres med droneteknologi og kunstig intelligens som var den opprinnelige starten til Field.

I mars i år kjøpte selskapet opp det amerikanske selskapet Precision Hawk. Det amerikanske selskapet hadde rentebærende gjeld på ti millioner dollar, over 100 millioner kroner. Avtalen er at dette skal betales over 25 avdrag fra januar neste år. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.