– Vi må bli flinkere til å eksportere finansiell teknologi, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Det har gått cirka et halvår siden han foreslo for gründermiljøet i Bergen at det ble opprettet en egen bransjeforening for å samle aktørene innen finansiell teknologi, vanligvis omtalt som «fintech». Han mener Bergen har et godt utgangspunkt, men et uforløst potensial.

– Bergen har 6000 ansatte innen bank og finans og samtidig et ledende teknologimiljø. Jeg tror det er store gevinster ved å jobbe mer på tvers av ulike bransjer og dra nytte av hverandres kunnskap, sier Kjerpeseth.

I første omgang kontaktet han Henrik Lie-Nielsen i it-selskapet Stacc. Det har allerede utviklet kjernesystemer som brukes av flere aktører innen bank og finans. De la sammen de første brikkene for bransjeforeningen Finance Innovation.

Rundt 20 bedrifter innen bank og finans i Bergen går nå sammen med gründermiljøer, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen om den nye foreningen.

Jakter på lyspære

Formålet med foreningen er å bidra til å etablere selskaper som kan utvikle nye produkter innen finansiell teknologi.

Henrik Lie-Nielsen mener det største potensialet ligger i å utvikle tjenester eller teknologi som senere kan brukes internasjonalt.

– Det handler først om å ha tilgang lokalt til bedrifter og kunder for å finne ut om produktet fungerer. I neste fase kan man eksportere teknologien til utlandet, sier han.

Denne uken skrev DN om hvordan bergensfirmaet Quantfolio har utviklet et kjernesystem bak en ny rågivningsrobot for sparekunder som er under utvikling i Skandiabanken. Det systemet kan også brukes av banker i utlandet. Et viktig satsingsområde fremover er spareløsninger på mobilen, ved innføring av betalingstjenestedirektivet (PSD2) neste år.

Bergen har et finansmiljø som omfatter blant annet DNB, Nordea Liv, Tryg Forsikring, Monobank og Skandiabanken, i tillegg til Sparebanken Vest. Teknologiaktører omfatter blant annet Tripod, Stacc, Knowit og Webstep.

Kjerpeseth vil ha flere hjelpere inn i banken.

– Finansaktørene har hatt gode erfaringer med å åpne opp it-strukturen og koble på eksterne leverandører for å utvikle og lansere ny teknologi. Det er mer effektivt enn om alle skal ha team som forsøker å gjøre alt selv, sier Kjerpeseth.

Nye utdanninger

Påtroppende rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole (NHH) blir en del av styringsgruppen for Finance Innovation. Også Universitetet i Bergen er med i planene tidlig.

– Miljøene som har lykkes globalt, har vært tett koblet til universitetsmiljøer. Se bare på Stanford University utenfor San Francisco, sier Henrik Lie-Nielsen.

Skolene åpner for å tilby nye masterprogram innen blant annet finansiell teknologi.

– Målet er at Bergen får det største fintech-miljøet i Norge, sier Kjerpeseth.

Både banker, bedrifter og gründermiljøer må grave i lommen for å bli del av Finance Innovation. Store bedrifter betaler 200.000 kroner i årlig avgift og det går etappevis ned til 10.000 kroner for de minste medlemmene. Bergen Næringsråd har også vært sentral og skal koordinere det videre samarbeidet.

I vinter lanserte DNB en gründerkonkurranse, kalt «DNB NXT Accelerator», i samarbeid med Startuplab i Oslo. Den gang fikk et knippe initiativ 1,3 millioner i startfinansiering og de første deltakerne ble invitert med denne våren.(Vilkår)