– Det er litt som å shoppe på nett. Du velger en vare og trykker kjøp, sier finansrådgiver i Tromsø kommune, Malin Påve Solberg, når hun skal forklare hvordan man kan plassere store innskudd på innskuddsmarkedsplassen Fixrate.

Tromsø har så langt plassert 20 millioner kroner gjennom markedsplassen som ble åpnet i oktober. Fixrate har hittil tiltrukket seg 18 mindre banker, som legger ut tilbud om fastrentelån med ulike millionbeløp, bindingstider og renter når de trenger kapital. Der kan bedrifter og offentlige aktører slå til på det som passer dem. Og det har mange gjort.

– Vi har passert én milliard kroner i innskudd via markedsplassen på fire måneder, sier gründer Brynjar Ellingsen.

Forenkler

Det høres kanskje ut som et luksusproblem å skulle plassere store pengebeløp hos banker, men for bedrifter og kommuner kan det faktisk være svært krevende å sikre gode renter på innskuddene.

– Hvis du som finansdirektør skal plassere 100 millioner og jakter de beste betingelsene finner du kanskje at fem Eika-banker vil gi god rente på 20 millioner kroner hver. Men da må du gjøre fem prosesser for å opprette et kundeforhold i hver av disse bankene, og det er ganske omfattende, sier Ellingsen.

Markedsplassen gir på mange måter samme type renteoversikt til bedrifter som Finansportalen.no gir til privatkunder. I tillegg har gründerne forenklet prosessen med fullmakter og rapportering, og gir kundene en samlet oversikt over innskudd i de ulike bankene.

Ny kilde til innskudd

Uten denne tjenesten ville mange endt opp med å bare å sjekke rentene hos to-tre storbanker, sier Ellingsen. Dermed kunne de gått glipp av tilbud fra mindre banker som Surnadal Sparebank.

– Vi har fått innskudd på 115 millioner siden vi inngikk avtale med Fixrate tidlig i januar, sier Bjørn Allan Troelsen, administrerende banksjef i Surnadal Sparebank.

Banken hans har totale innskudd på rundt fire milliarder kroner. Han forteller at de nye innskyterne de har fått via Fixrate typisk er større aktører, som de tidligere ikke har hatt noen kanal for å markedsføre seg mot.

– Det er kraftverk, kapitalforvaltning, dagligvarekjeder og kommuner. Når de går inn på løsningen får de veldig god oversikt, kan spre risikoen og ha ulik bindingstid, sier han.

Han sier de som bank også ønsker spredning av innskuddene, så de ikke blir avhengige av noen få aktører. Derfor er det bare de største bankene som kan ta imot beløp på rundt 100 millioner kroner alene. Han mener denne kapitalinnhentingen sparer dem for mye arbeid.

– Vi har stor utlånsvekst som skal finansieres. Nå kan vi bruke mer av kreftene på å vokse på utlån, sier Troelsen.

Utfordrer de store

Ellingsen mener mange av kundene deres sparer store summer på tjenesten, fordi flere banker slipper til i dette markedet. Det blir mer konkurranse.

– Pengene går fra de store bankene til mindre banker. Tidligere satt de store med et slags monopol fordi terskelen var så høy, men nå lander kapitalen der det er størst behov for den, sier han.

Han forteller at det nå er litt overflod av innskytere og at de første bankene på markedsplassen er relativt små, men at større banker er på vei inn.

Forretningsmodellen er lagt opp slik at selskapet får i underkant av én promille av innskuddene per år. Ellingsen håper de kan bygge seg opp en portefølje som vokser over tid og der pengene blir stående en stund.

Kommune har plassert 20 millioner

Både Tromsø kommune og Surnadal Sparebank forteller at de gjorde grundige undersøkelser før de gikk i gang, men fant at det ikke var noen økt risiko ved tjenesten, blant annet fordi pengene går direkte til bankene. Tromsø har så langt plassert 20 millioner kroner gjennom markedsplassen.

– Gir det bedre rente?

– Da vi gikk inn var det veldig gode renter i forhold til det vi hadde i bank, men det varierer med bankenes behov, sier Malin Påve Solberg i Tromsø kommune.

Hun forteller at kommunen har lån på rundt syv milliarder kroner, men også er pålagt å ha store likvide midler. I 2017 hadde de i snitt 700 millioner kroner i likvide midler, hvorav 200 millioner var plassert i høyrentefond, og pengemarkedsfond.

Solberg er opptatt av å få god avkastning på disse midlene, og følger med.

– Nylig var det en bank som la inn en god rente, men da var jeg litt for sen, sier hun.

Hun sier de i kommunen er nødt til å effektivisere, og mener Fixrate gjør det mye enklere å få gode priser samtidig som hun sparer tid. I fremtiden vil hun gjerne ha mer.

– Du skal ikke se bort ifra at man etter hvert også kunne ordnet lån på en slik plattform, istedenfor å sende oppdraget til meglere, sier hun.(Vilkår)

Én av disse innrømmer å ha tatt opp forbrukslån
- Nei, nei, nei, sier alle de andre.
01:20
Publisert: