Grønt hydrogen er blinket ut som en av energibærerne verden trenger for å nå Paris-målene. Over 200 år er gått siden det ble vist at hydrogen lar seg fremstille ved å spalte vann med elektrisitet. Prosessen fikk navnet vannelektrolyse. I 1972 brukte to japanske kjemikere solstråler i tillegg til strøm – og så at lyset økte hydrogenproduksjonen.

Dermed var håpet tent om en kommersiell direkterute fra solenergi, alle energikilders mor, til hydrogen.