– Det er veldig mye usikkerhet som gjør at folk slutter nå, sier Johan Hovde, leder i Parat Forsvar som organiserer sivilt ansatte i forsvarssektoren.

– Det har sluttet flere it-ingeniører som sitter på kritisk kompetanse i forsvarssektoren. De opplever det så usikkert at de har gått over til privat næringsliv eller til andre statlige virksomheter, sier Hovde.