– Stortinget sluttet seg til regjeringens behandling av Scheel-utvalget, som blant annet tok for seg denne problematikken. Så jeg kan ikke se at det er grunnlag for å sette ned et utvalg som skal vurdere dette nå, sier Jørgen Næsje (Frp), statssekretær i Finansdepartementet.

Professor emeritus ved NHH, Victor Norman (71), sa i forrige uke at han, hvis han var finansminister, ville satt ned et utvalg for å se på såkalt kildebeskatning som et mulig tiltak for å hindre at multinasjonale selskaper sluser inntekter ut av Norge.

Victor Norman i Risør.
Victor Norman i Risør. (Foto: Fartein Rudjord)

– Fra et effektivitetshensyn, ville jeg sagt at residensbeskatning er bedre. Fra et fordelingshensyn, ville jeg sagt kildebeskatning. Så lenge vi har internasjonal konkurranse, kan det være fordel å gå til sistnevnte, sa Norman.

Eneste reelle

Kildebeskatning innebærer at kapitalinntekter skattlegges i landet hvor inntekten er opptjent, uavhengig av hvor kapitaleieren er bosatt.

Ifølge Norman er dette det eneste reelle virkemiddelet man har mot skatteparadiser.

Diskusjonen kom opp igjen etter at DN omtalte årsregnskapet til Google Norway as i 2017.

Google Norge as betalte tre millioner skatt i 2017, etter en omsetning på 135,9 millioner.

Samtidig har det blitt estimert av mediebyrågruppen Groupm at den reelle omsetningen til Google i Norge var på tre milliarder kroner på salg av søkeord til det norske markedet samme år.

Kommunikasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge skrev da i en epost at selskapet følger skattereglene i Norge, og fortsatt er dedikert til å støtte veksten i det digitale økosystemet her i landet.

Har begge deler

Alternativt til kildebeskatning har man residensbeskatning, hvor kapitalinntekten skattlegges etter reglene i kapitaleierens hjemland, uavhengig av hvor kapitalen er investert. Næsje påpeker at Norge har eksempler på begge typer.

– I utgangspunktet er skatt på selskapsoverskudd en kildebasert skatt. Et rendyrket residensprinsipp krever at det gis fradrag for all betalt skatt i utlandet og at all inntekt opptjent i utlandet skattlegges etter norske regler, sier Næsje.

– Denne justeringen er ikke fullstendig i det norske skattesystemet. For eksempel innebærer fritaksmetoden at det i mange tilfeller er skattefritak når inntekter tas hjem til norske selskapsaksjonærer. Kildeskatt løser ikke problemet med internprising og overskuddsflytting, legger han til.(Vilkår)